Hannele Niemi :

Yhteystiedot:

Professori
Hannele Niemi
Puh. +358 40 555 8975
hannele.niemi@helsinki.fi
www.mv.helsinki.fi/home/hmniemi/

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
FI-00014 Helsingin yliopisto

Hannele Niemi

Niemi

Hannele Niemi on kasvatustieteen professori Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Hän on toiminut professorina myös Oulun, Turun ja Tampereen yliopistoissa sekä vierailevana tutkijana Michigan State University'ssa vuonna 1989. Helsingin yliopiston kasvatustieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 1998. Hän toimii kansallisen monitieteisen oppimisen tutkimuksen verkoston CICERO Learning Network johtoryhmän puheenjohtajana (2005–).

Hannele Niemi toimi Helsingin yliopiston ensimmäisenä vararehtorina 2003–2008 ja 2008–2009. Hänen vastuulleen kuuluivat opetus ja opintoasiat, kirjastoasiat, laadunvarmistusjärjestelmä sekä tasa-arvoasiat.. Hän toimi Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina (2001–2003), varadekaanina ja Kasvatustieteen laitoksen johtajana 1998–2000).

Niemi on toiminut useiden kansainvälisten opetukseen ja oppimiseen liittyvien hankkeiden tutkijana tai johtajana sekä asiantuntijana EU:n komissiolle ja OECD:lle. Hän on ollut lukuisten kansallisten korkeakouluopetukseen ja opettajankoulutukseen liittyvien työryhmien jäsen tai puheenjohtaja. Vuosina 2002–2006 Niemi toimi kansallisen monitieteisen Life as Learning -tutkimusohjelman tieteellisenä johtajana. Huomattava kansainvälinen luottamustehtävä on ollut suuren brittiläisen tutkimusohjelman TLRP (Teaching and Learning Research Programme) johtoryhmän jäsenyys (2003–2008). Niemi on kutsuttu Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäseneksi edustamaan näiden organisaatioiden ulkopuolista asiantuntijuutta. Niemi toimii myös valtakunnallisen opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana (2000–)-. Hän on osallistunut useiden yliopistojen arviointiin, mm. Irlannissa, Portugalissa ja Saksassa, ja hänen on kutsuttu Euroopan yliopistojen liiton Institutional Evaluation Programme -arviointiryhmän jäseneksi 2007 alkaen. Hän toimi Korkeakoulujen arviointineuvoston jäsenenä 2004 –2008, 2008–2009. Opetusministeriö on nimittänyt hänet yliopistojen edustajaksi Elinikäisen oppimisen neuvostoon (2009–2013).

Hannele Niemi on toiminut kutsuttuna pääluennoitsijana kymmenissä kansainvälisissä konferensseissa mm. kaikki pohjoismaat, Englanti, Saksa, Ranska, Sveitsi, Espanja, Unkari, Viro, Unkari, Slovenia, Portugali, Kreikka ja Singapore. Hän on julkaissut yli 10 kielellä.  

Niemen keskeisiä kiinnostusalueita tutkimuksessa ovat opetus ja oppiminen, opettajankoulutuksen kehittäminen, teknologiapohjaiset oppimisympäristöt sekä opetukseen liittyvät eettiset kysymykset ja arvot.

Niemi valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 1974 ja tohtoriksi vuonna 1978 sekä teologian maisteriksi vuonna 1977.

Työn vastapainoksi Niemi lomailee, kuntoilee, kirjoittaa ja lukee ilman aikatauluja sekä viettää aikaa perheen kanssa.

Kuva: Wilma Hurskainen