- -

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik hösten 2008

Period II, torsdagar 14-16 den 30 oktober - 4 december i sal 3109 i Biocentrum 1. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att ge perspektiv vetenskap och klargöra vetenskapliga begrepp. Speciellt studeras den hypotetisk-deduktiva metoden. Frågor som behandlas är bl.a.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Till kursen hör även ett essäarbete som utförs i par, samt en sluttentamen, som planeras till fredagen den 12 december klockan 14 i sal 6202 i Biocenter 3. Essän bör lämnas in senast i samband med föreläsningen den 27 november eller via e-post senast den 3 december. Kursen berättigar till 2 sp.

Presentationsfil (uppdaterad 4.12)

Vad är vetenskapsfilosofi?
Vad är vetenskap?
Vad är kunskap?
Klassificering
Hypotes
Teori
Deduktion
Induktion
Positivismen
Karl Popper
Hypotetisk deduktiv metod
Ignaz Semmelweis undersökning av orsaken till barnsängfeber
Kausala relationer
Thomas Kuhns teori om vetenskapliga revolutioner
Paradigm
Hermeneutik
Kunskapsintressen


W

- -http://www.wadenstrom.net/vetfil08   ralf.wadenstrom@helsinki.fi