Fallet Sibbo

Sidan uppdateras för tillfället inte. Nya inlägg hittas på adressen http://wadenstrom.blogspot.com.

Denna sida nås även via adressen http://www.wadenstrom.net/sibbo.

Klicka på ovan för bildtext.


2010 | jun | maj | apr | mar | feb | jan
2009 | dec | nov | okt | sep | aug | jul | jun | maj | apr | mar | feb | jan
2008 | dec | nov | okt | sep | aug | jul | jun | maj | apr | mar | feb | jan
2007 | dec | nov | okt | sep | aug | jul | jun | maj | apr | mar | feb | jan
2006 | dec | nov | okt | sep | aug | jul

2010

juni

Vaihtokohde
Kiviniemis regering
Opportunism
Helsinkiläinen taiteilija
Västmetron och Ringbanan
Fingermodell A
Prättäläs efterträdare
Ny direktör för Kommunförbundets juridiska enhet
Kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys
Sila mygg och svälja kameler
Domarjäv
Betydande olägenheter för utvecklingen
Port Grimaud
Granön saari Sipoossa
ei vielä julkaistu

maj

Ännu inga linjekartor
Lauras Helsingfors
Hakanen
För och emot tvångsinlösning
Dyrt utan tvångsinlösning
Prioriteringar
50 400 euro
Spårjoker utan räls
Strukturmodeller
Grön ring
Tulee liittää kansallispuistoon
Naturskyddsförbundets förslag
Resurser
Sipoon metro
Ingen metro till Östersundom
Ympäristölautakunnan linjauksen mukaisesti
Skolslaktsbrådska
Lo
Klander mot Vehviläinen
Inte av miljöskäl
Endast på statens mark
Generalplanen före allt
Keskustelunavaus
Principbeslut
Vilt
Investeringar
Tomtmark
Vit fläck
Älgjakt möjligt
Avgränsning av nationalparken
Fördelning av kostnaderna

april

Jaettavissa
Avainasemassa
Päin senää
Laajin vaihtoehto
Spelknapp
Lotteri
Ingen tillfällighet
Bordlagt
Johdonmukaisesti
Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella
Ändring i utlåtande
Arbetsgrupp
Helsingin uudella liitosalueella
Farhågor
Två delar
Förslag till Vandas utlåtande
Vaalirahoiitajien kuudes tukimies
Huom
Paras vaihtoehto
Mitä ovat ekologiset käytävät?
Tomt utlåtande
Käynyt ilmeiseksi
Interaktivitet
Gränsen för röstningsområdet 54G
Gnabb
Inget utlåtande
Maktfördelningsprincipen
Lounas
En Sibbo
April

mars

Pitäisikö?
Planläggningsöversikt
Toalettvägg
Kaupunginhallitus toteaa
Viktigt miljöskyddsobjekt
Fastighetsmäklarna myser
Gott samarbete
Enda lösningen
Annekterade invånare
Examenarbete
Utlåtanderunda
Hot mot byskolor
Rakennuskelpoisuus
Separator
På planeringsbordet
Östersundomin raidekäytävävaraukset
Hur skydda?
Direktör för juridiska ärenden
Osäkra planer
Tyrannvälde
Metsien helmi
Funktionellt mångsidig nationalpark
Kommunutspel
Undermåligt domararbete
Strider mot rättskänslan
Veneilyn tarpeita
2 384 €
Rättskänsla och lagtolkning
Saklig och trovärdig utredning
Mobbningspolitik
Länsimetsä

februari

Den brända jordens taktik
Björntjänst
Avgörande om ersättning
Baksmälla
Suunnittelukulttuuri
Teknisteti mahdotonta
Keskeinen laajentumisalue
Kakan
Östersundomin Länsisalmi
Från inlandet till kusten
Vuorovaikutusraportti
Metro från Mellungsbacka eller snabbspårväg
Tarkoituksena on
Bekant visa
Varför jävade sig inte Harjula?
Dela
Metro eller snabbspårvagn?
Skeletocutis friata
Inrikesministeriet hörde
The Malmi Project
Minor
Vasa, Lilkyro och Sibbo
Tar inte ställning
Tummen ner
Onödig kapning
Tummen ner och upp
Metro över Borgarstrandsviken
Heikosti kasvava tai taantuva alue

januari

Statssekreterare
Fantasier
Sipoonkorven kansallispuisto – nyt!
Kapellviken-Karlvik
Gemensam delgeneralplan
Bit för bit
FI100065
Natura-området Kapellviken
Rauhamäki vill ha villor
Yleinen etu
Nej till bostäder vid Kapellviken
"Lås in stadsplanerarna"
Fågelarter i fara
Bostäder i Natura-område
Lungor
Esiselvitys
Idän rantarata
Malm och Sibbo
Inte tillfrågade
Minimikrav
Underground
Topelius
Stadsstruktur
Skog och kultur
Sudetområde
Nöjd Östersundombo
Helsingfors växer mot Borgå
Erittäin poikkeuksellinen toimintamalli
Året 2009
Miksi?

2009

december

00-talet
Kostnadsfri metropolpolitik
Helhetsbedömning
Språkfördelning
Ändringar vid årsskiftet
Synliga och osynliga gränser
Julotta
Tidsaxel
Allians
Utvecklingsdirektörens förslag
Borgå godkände de strategiska målen.
Beställare
Praxis och lag
Östersundom och Östersundom
Fastigheten 410-0006-0059
Bertas
Sibbo i metropolen
Bro från Ribbingö
Södra ostkusten
ostersundom.fi
Kehyssuunnitelma
Bal
Asukkaiden ylikävely
Värdefulla naturområden
Menettelytapariita
Sipoonranta
Långdragen och komplicerad beslutsprocess
Sibbohörnet
Strid om planeringen
Brutet motstånd
Maankäytön strategiset tavoitteet

november

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma
Oliktänkande samlingspartist
VNP, SMP och VMP
Utlåtande av grundlagsutskottet
Bristande kunskaper
4 §
Metropolförvaltning
Östersundom gård
Diaserie
Revideringar
Kommunindelningsutredare
Elefant
Blogginlägg
Förvaltningsråd för viss tid
Färdiga utredningar
0,252 hektar
Skattesats
Sipoo-retoriikka
Först i kön
Bekanta namn
Sipoon puolesta
Esbo
Sibboätare
Björnsö och krankommuner
Abc
Sibbo förlorar sin bästa skattebetalare.
Skäl att ändra på målsättningen
Skyldiga
Skatteintäkter

oktober

Projektområde
Bedrägeri
Tynkä-Sipoo
Svenskans ställning i metropolen
Struntprat
Politiska myglare
En stor förlust
Antisvensk konspiration?
Hinder för Metropolen
Statsrådet beslutade om sammanslagning.
Vassbestånd
Partiolaiset haluavat Sipoonkorpeen kansallispuiston
Hankala valintatilanne
"Asemani on vahvempi kuin koskaan"
Sipoon Nato-haaveet
Leipälaji
Delgeneralplan
Tusentals
Kapellviken
Långsam lösning
Jussi-Pekka Alanen
Kulturhistoriskt område
Karhusaari
Björnsö
Uutta Helsinkiä
Fortfarande oeniga
Karhusaaren suunnitteluperiaatteet
Länsi-Sipoo
Kedjereaktion
Juristeri?
Påverkar inte huvudkonflikten

september

Byte av fastigheter
Kartellen faller samman
Byteshandel
Ny information
Oikeuskäytäntö
Palmberg
Yllätyshyökkäys
Raideliikenne Porvoon ja Helsingin välillä
Östersundom-projekti
En följd av Paras
Ett hån mot Sibbo
Fritidsbruk?
"Lyckad expansion"
Skräckvälde
Pientalokaupunki
För stort antal
Omöjlig ekvation
Sipoonsyöjät
Olämpligt område
Sipoonkorpi
Gator
Sipoo-projekti
Spårvägsförbindelse till Granö
Strandlinje
Helsingin liitosalueen joukkoliikenteen raideyhteys
Junta
Stor-Östersundom
Storskogen eller Natura?
Annekterade områden
Santahamina

augusti

Inget nytt område
Bildspel
Starka uttryck
Rättskipning
Folkpark
Kommendören och Sandhamn
Naturligt utvidgningsområde
Pensionsålder
Inte färdigt arkiverat: HFD och frågan om ersättning
Nio miljoner
Arkiverat: Heikki Harjula
Arkiverat: Kari Prättälä
Arkiverat: Kommunförbundet
Arkiverat: Arto Sulonen
Arkiverat: Eila Ratasvuori
Kapellet
Aktuellt och nyheter
Arkiverat: Tarja Cronberg
Politisk kartell
Följd av Sibboaffären
Arkiverat: Jäv
Arkiverat: Gräns
Tvåspråkiga lösningar
Arkiverat: Mari Kiviniemi
Arkiverat: Plagiat
Arkiverat: Pekka Myllyniemi
Arkiverat: Jyrki Katainen
Arkiverat: Eero Heinäluoma
Arkiverat: Matti Vanhanen
Arkiverat: Kai Kalima
Arkiverat: Otto Lehtipuu

juli

Simsalö
Arkiverat: Osmo Soininvaara
Arkiverat: Rakel Hiltunen
Arkiverat: Jan Vapaavuori
Arkiverat: Jussi Pajunen
Arkiverat: Utpressning
Arkiverat: Hannes Manninen
Arkiverat: kommunreformen
Kommun/servicestruktur
Byggnadernas placering
Dela
Kiviset
Hus försvann i Östersundom
Arkiverat: metro
Gammal landskapsutredning
Innanför gränserna. Den 16 juli 2009
Arkiverat: Metropol
Sakkunniga domare
Rikspolitik
En annan byggde sitt hus på lösan sand.
Arkiverat: Centern
Diskussion om Sandhamn
Arkiverat: Risto Rautava
Rekreationsområden
Arkiverat: Sandhamn
Arkiverat: Malm
Arkiverat: Pekka Korpinen
Borgåmått
Motstridig politik
Arkiverat: Sibbo storskog
Arkiverat: kommunindelningslagen

juni

Prat
Flera år
Arkiverat: Raimo Ilaskivi
Arkiverat
Avsiktlig feltolkning?
Snabbspårvagn till Borgå
Bastupolitik
Strukturer
Tilläggstid
Väktare
Konklav
En mera omfattande lösning
Inget frågetecken
Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä
Vanda vill.
Zachrisbackens högstadium
Metropolarena
Berlinmuren
Helsingforsdag
Sociala medier
Besökare
Sibbofrågan och kommunreformen
Ett litet under
Tragiska vanföreställningar
Zon för rekreation
Kommunfrågor och kommunproblem
Sök
Fastighetskarta
Byte av landskapsförbund
Ralf Wadenströms blogg

maj

Helsingfors och Esbo
Hemming
Diskussion om strategiprogram
Tillägg för markanskaffning
Björkudden finns numera i Helsingfors.
Regionalpolitik
Centerns förtjänst
Censur
Bästa möjliga läge
Förslag till ändring i beskattningsförfarandet
Utlåtande av Sibbo kommun
En partipolitisk fråga
Hemliga tillägg
Homopartiet
Penttilä förevisar.
Kumpyöli
Gränser för Storskpogen
Torsdag
Parkvakten
Förutsättningar för en nationalpark
Sarvilinnas utlåtande över ersättningsfrågan
Utlåtande över lagförslag
Varför bromsar miljöministeriet?
Det största hotet
Helsingforspolitiker vill ha nationalpark.
Miljöministeriet vill inte ha ny nationalpark.
Politiskt extremt svåra lösningar
Ris och ros
Antipatier
Oberoende

april

Tre alternativ
Ärlighet, rättvisa och öppenhet
Rom byggdes inte heller på ett årtionde.
Nya befogenheter för fastighetsregisterföraren
"Onödig" procentgräns
Kejsarens nya kläder
Naturförhållanden begränsar markanvändningen.
Krav på utvidgning av skyddsområden
Smal topp
Politiskt beslut
Förbundsfrågan och KSSR
Ersättning
Nylands förbund
Initiativ i brådskande ordning
Ett stort steg
Område
Förbjudet att överklaga
Kartmaterial
Byggnadslov
Retroaktiv legitimering
Partipolitisk strategi
Nya Helsinge
Sibbobiten
Påtryckningar
Domslut föregår lagen.
Östersundom och nurmijärvi
Stor-Helsinge
Sociokulturell utredning
Helsinge
Kommunindelningslagarbetsgruppens promemoria

mars

Utredningar
Markanvändningsplaner
Behov av ändring i kommunindelningslagen
Kommunindelningslagarbetsgruppens förslag
Vatten och avlopp
Skiljeförfarande
Vandas sak är Sibbos.
Vandafrågan
91:an
Pris
Samgångsutredning
Vit fläck på kartan
Helsingfors-skylt i Vanda
Beskyddare behövs.
Jukolakavlen i Helsingfors
Allt och inget är sig likt.
Specialutrymmen
Storskogens södra delar
A-klass i Helsingfors ögon
Folkrörelse för Sibbo storskog
Markplanering
Trängselsibbo
Elevupptagningsområde
Västersundom
Nyhelsingforsare
Tabben
Naturskyddsområde invid metroststation?
Till flydda tider
Tillfälliga utrymmen
Helsingfors bryter löften.
Utgångspunkt

februari

Rapport om huvudstadsregionen
Strul med servicen
Säregenhet
Skolbråk
Bekymrar
Sanelu
Brådskande ordning
Missräkningar
Kervo torrhamn
Särfall
Markpolitik
Helsingfors nya stadsplaneringsnämnd
Eftergiftspolitik
Sipoot
Webmaster
Miljökonsekvenser
Ovisst om det blir någon metro
Ett större projekt
Till förvaltningsdomstolen
Helsingforsministrar
Konjunkturer
Överenskommen regionalisering
Spårvägsförbindelse
För syns skull
Strategier
En hälsning från Storkyro
Annektering
Statsministern talade osanning

januari

Inte bara kommunallagen
Centrala områden av inkorporeringsområdet
Sand i skidspåret
Jaktlicens
Ett Paras-projekt
Prejudikatet Vanda
Alternativ till metro
Tack
Ironiskt
Bebyggelsen fortsatte först i Sibbo.
Dålig smak i munnen
Absurda slutsatser
Signaler
Saga och sanning
Jura novit curia
Projektet för reform av kommun- och servicestrukturen
Inga svar
Topelius födelsedag
Ekonomisk uppgörelse
Plats för metrostation
Fallstudium
Arkiv
Fastighetsaffärer
Papper och beslut
Nya Helsingfors, föredetta Sibbo
Korrigerad gräns
Dunkla orsakssamband
Oskyldigt dömd
Uppskattat teknologskämt
Finlands Chicago
Fullbordat

2008

december

Amen
Oklar landskapsgräns
Bara en gräns
Sammandrag
Hattula
Lantmäteri och politik
Förstörd skadeglädje
God jul
Nya råpunkter
Två skilda gränser?
Lantmäteriverket begår fel.
Labbacka
Kungörelse
Lantmäteriverket avviker från statsrådets beslut.
Helsingfors har inte råd.
Politiserat rättsväsende
Total förvirring
Fastighetskontorets kartor
Unikt fall
Från landsbygd till stad
Politiskt löfte
Mygel och utpressning
Ny ändring i kommunindelningen?
Ny gräns
Genmäle
Handläggning
Sibbofiering
Huvudgata
Bro till Granö
Förhandsmeddelande
Gåva till inkorporeringsområdets invånare

november

Helsingin henki
Juridisk bedömning
En samlingspartistisk kommun
Fascinerande
Hamnen rodd i hamn.
Svenskfästet Sibbo
Politisk kupp
Regeringen är medveten
Harjulas roll
Bajonett!
Grundlagen
Kapitulation
Inget klagomål till EG-domstolen
Tillbaka till 90-talet
Antydningar
Överkapellmästarens bedrövliga partitur
Revidering av målen för områdesanvändningen
Risk för ekonomiska svårigheter
Ansikten istället för politiska processer
00890 Helsingfors
Farled
På lång sikt
Apropå
Bäckängen
Mellanetapp
Ett steg i ett större projekt
Invånarafton
Storpremiär
Rättspartiet
Förvaltning och rättskipning

oktober

Oklarheter om service
Helsingfors avbröt förhandlingarna.
Planläggningsprojekt Sibbo
Påsbotten
Nya stadsdelar
Det handlar inte bara om Sibbo.
Förvaltningskultur
Domstol väntar.
Medborgarinflytande och kommunal demokrati
Sämre kollektivtrafik
Grynders hotar Sibbo storskog.
Sämre service
Sibbo-syndromet
Partipolitik
Manipulation
Metro till fjärran östern
Politisk domstol
Brev
Misstro mot partihögkvarteret
Invånarinflytande
Ingen nationalpark, ingen metro
Käpp?
Statsandelar
Kiviniemi vill inte ha ett nytt "Sibbofall".
Snabbspårvägsförbindelse istället för metro?
Varning för ras på bostadsmarknaden
En ny "Sibboutredning"?
Kommunministern tvår sina händer.
"Det bästa är att ta en rättegång."
Undantagsfall
Eftertraktad korvkiosk

september

Bloggskrivare
Trojansk häst
Ansvarig minister
Faktorn 4,5
Manuskript
Regeringen kunde ta sitt ansvar.
Mjuka värden
Sulonen huvudskyldig.
Brister i beredningen föranleder konflikten.
Hemliga skäl
Idel skandaler
Pandoras ask
Två till tre nya trädgårdsstäder
Varför hade Manninen så bråttom?
Manninen tar till orda.
Beslutet bör återbrytas.
Pärlbandsmodellen
Metrolinje längs väg 170
Alennushalli Pajunen
Nationella Samlingspartiet
Plagiatkontroll
Strategiska planer och visioner
Kommunalvalet påverkar förhandlingarna.
Trädgårdsmetropol
Justitiekanslern i statsrådet
Stadsdirektören informerar.
Mediepolitik
Kleptokrati
Inte en cent
HS: Inkorporeringen gör livet lättare

augusti

Metropolmodellen
Vakna Pajunen!
Framtiden oroar
Ortsnamn i Sibbo
Den urbana människans börda
Ny rättsprocess?
Itä-Helsinki
Krav på rättvisa
För många sammanträffanden
Porkalaparentesen
"Virkistys- ja luonnonarvot huomioon ottaen"
"Kuntajakolain mukaisella menettelyllä"
Hesari och Höblä
Helsingfors-Vanda
Partiella sammanslagningar
Sankt Petersburg metropolområde
Skolstart
Regionernas betydelse i den globaliserade ekonomin
Statsmaktens stöd
"Liian suureksi paisunut pääkaupunkiseutu"
Landsortsbetonad glesbebyggelse
Ekonomiskt spelrum
Helsingfors partner
Motstridiga motiveringar
Koloniträdgårdar
Tänjningar
Diffus argumentation
Offret

juli

Skelett i garderoben
Levnadsförhållanden
Kranskommuner
Registerenheten 92-895-2-8
Lantmäteriverkets kartor
Ordförande för arbetsgrupp
Tyngre förutsättningar
Vägande förutsättningar
En slutrapport till slut
Kontroversiell hamn
Förutsättningar
Aggressiv landskapsstyrelse
Metroförbindelse från Mellungsbacka österut
Granö by
Kulturlandskap
Avstånd till stadshuset
Metro genom narurskyddsområde
Ansökan om ändring
Revir
Tillväxt kostar.
293 kvadratmeter
Genvägar
Metro och bergsbestigning
Inga trovärdiga motiveringar har getts.
HFD:s beslut om landskapsplanen
Utlåtanden över HesPo-utredningen
HesPo
Lokaltidningen Helsingin Sanomat
Snabb takt
Spårvägsvisioner
Östersundoms fågelvatten

juni

Staten bär ansvaret.
Pro gradu avhandling
Trädgårdsstad som alternativ
Rapport från konkurrensverket
Stenkross i nationalpark?
Kartbilagor
Tabben och Tobben
Part i målet
Metro eller HELI?
Mera förhandlingar
Midsommarhälsningar
Pengar kompenserar inte principer
Flygfält till sydvästra Sibbo
Olika slag av korruption
Det nya betongpartiet
Diskussion i riksdagen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen
Vanhanen och byggnadsbranschen
Guldmedaljer
Spårvagnslinje till Borgå
METKA
Politisk kultur
Regeringsparti
Boxningspartner
Berlusconi
Tre ordföranden
Omvänd regionalpolitik
Vägtrummepolitik
Vanhanen lät sig köpas.
Plugg

maj

Underlandet
Hannes Manninens motiv
Mutbara tjänstemän
Regeringsråd Arto Sulonen
Exitkriterier
Schack matt, Matti.
Hinder för tillväxt
Västmetron och östmetron
Specialstatus
Wallin
Korruption
Inkonsekvens
Bekräftelse
Östbanan kolliderar med östmetron.
Märkligt pressmeddelande
Penningtvätt
Nytt förslag till ändring i kommunindelningen
Flygplats kanske till Lojo
Grön mur
Ändamål
Fallet Östersundom köpcentrum
Samlingspartiets ledning
Sibboannekteringen hinder för valförbund.
Ingen rättvisemärkning för Sibboannekteringen.
Orättvist
Möjligheter för urbant småhusbyggande
Snuttjobbande förvaltningsråd
Sorgliga bortförklaringar
Äras den som äras bör.
Det öppna samhällets fiender
Dokumentär på TV

april

Alternativet Borgå
Eldorado
Fastigheter bakom gränsen
Konsensus
Wallins blogg
Ett oprövat fall
Uppdrag för en obunden grupp
Skatteinkomster
Samlingspartiets linje
Den överkörda medborgarens halmstrå
Sfp och inkorporeringen
Spaningsflygningar
Excess i nödvärn
Vem är staten?
Misslyckad utredning
KSSR-kraven
Fördes Hiltunen bakom ljuset?
Inga juridiska hinder för en låtsasutredning.
Problem i samhällsstrukturen
Hyckleri
Följder för kommunalvalet
Två lungor
Utvecklingsutsikter
Lax och Europaparlamentet
Kampen fortsätter.
Nationalpark
Fientligt anbud
Vårt kommunala system
Fallet Vanhanen
Tio små ministrar...

mars

Sibbo och Kemijärvi
Knackkorv
Kommunal självbestämmanderätt
Överenskommelse
Inaktuell metro aktuell.
55A
Kommunindelningsutredning
Korvfenomenet
Heikki Harjula överslätade plagiatet.
Rättsfallet Sibbo
Vemodig dokumentär
Bristande logik
Kemijärvi jämförs med Sibbo.
Långsökta motiveringar
Natura-områden
Kemijärvi
Ökyalue
Värn mot nya attacker
Överdimensionerade tillväxtmål
Landskapsgränser
Oenighet kring Storskogen
Fördröjda förhandlingar
Den femte statsmakten
Halmstrån
Lagförslag om nationalpark
Överklagan till EU under arbete
Itärata eller itämetro?
Kampen om storskogen fortsätter.
Regeringen och HFD ställde sig över lagen.
Fördröjt markbyte
Republikanska zoner

februari

"Metro" till Borgå
Myllyniemi föreslår sammanslagning.
Grundlagsutskottets ståndpunkt
Hur ritades gränsen ut?
Ironi?
Text av en toppjurist
Bristfällig beredning
Framställning
Rättvisa
HFD förvränger påståenden.
Påtänkta utredningsmän
Ombud
Frågor större än en korvkiosk
Jurister kritiserar HFD:s beslut.
Översvämningskartor
Känslig byteshandel
Europas Singapore
Niohundra och en hektar
Nya tolkningar
Snäva kretsar
Nedre Dickursby
Den slutliga lösningen
HFD sopar misstag under mattan.
Ovisshet
Specialsidor
Kommunförbundets jurister
Historielös metropol
Demokratiska spelregler
Hemlig agenda

januari

HFD läckte information till ministeriet.
1 + 1 = 3
Klimatgärningar
Två beslut
Vems motiveringar?
Bålabisin
Oegentligheter
Flera prejudikat
Jäviga domare
Ramlagens krav
Kopplingar
En språkfråga
Petitionsutskottet
Justitiemord
Myllyniemi utreder igen.
Fallet Finland
Ett överraskande beslut
Dagen före dagen
Professionalitet
Metropolområdet
Förvaltningscentralens utredning
Domslutet torde offentliggöras nästa vecka.
Näillä näkymin
Byggnadsrätt
Tystnad
Sibbo och Tusby
HFD har redan tagit beslutet?
Lex Sibbo
Stadsdirektörer i rampljuset
Nyårstal

2007

december

Året 2007
Fruktansvärt
Förhandlingar
Divide et impera
Pacta sunt servanda
Pressade ministrar
Domstolarnas makt
Regionalt betydelsefulla rekreationsområden
Hinder för en utvidgning
Skriftligt spörsmål om bestydelsen av folkomröstningar
Naturskyddsområdet växer
Inget utredningsområde
Partiella kommunsammanslagningar
Kaos hotar.
Konkurrens
Helsingfors besvärar sig över landskapsplan.
Intervjuer med Liljeström
East Coast City
Utpressning
Obalans
Gemensam generalplan
Alanen är tillbaka
Regeln 10/5
Skolan
Pääkaupunki
Trovärdig vittnesbörd
Ekonomisk förlust
Snedvridning
Ett berg av dokument
Zoner oberoende av kommungränserna
Zongränser

november

Soininvaara och Vapaavuori
Rånet av Sibbo
Storören
Helsingfors räknar med Heli-banan.
Stor motiverings- och bevisningsskyldighet
Bugg
Räknefel
20 000
Kallelse till förhandlingar
Järnväg till Lojo
Leder för ödemarksvandring
Helsingfors-Vanda-Sibbo
"Uusmaalaisen aluesuunnittelun vuodet 1946 - 2006"
Rättsordningens uppgift
Miljöministeriet beaktar.
Vem bromsar metron?
Märklig rubrik
Överflödig motivering?
"I stora drag"
En liten prick
Proportionalitetsprincipen
Hot
Det är svårt att mygla.
Även Katainen var införstådd.
Östutvidgning för Samlingspartiet
Finland är inte Pakistan.
Maximering
Osakliga grunder
Bortfall i skatteintäkter
Intrervjuer med Pekka Korpinen

oktober

Plan för Sibbo storskog
Landbo
Koplaus
Vad håller ni på med?
Kommunal självstyrelse
Brister i rättssäkerheten
Ännu en motförklaring
Nya expertutlåtanden
Bostadspriser
Lagstiftarens intention
Överenskommelser
Tjänstemannaansvar
Förklaringar och bortförklaringar
Positivt utvecklingsskede?
Vanhanens vilja förverkligades.
Ingen landförbindelse
Beslutet dröjer
Förvaltningsdirektören
Medveten lögn
The good guy and the bad guy
Ojämlikt förhållningssätt
Prejudicerande rättsfall
Avvikande åsikt
Teater
Orsaken till gränstvisten
Förtalskampanj
Motförklaring
Motsägelser och missförstånd
Jäviga ministrar
Besvär och förklaringar
Fallet Tusby

september

"En oerhörd utvecklingspotential"
Markegendom som motivering
Helsingfors markområden
"Tillräcklig och pålitlig grund"
Metro till Håkansböle
Sibboundantag
Inkonsekvent kommunminister
"Selvyyden vuoksi"
"Alldeles överlägsen plats" för småhusbebyggelse
Korpinen avslöjar.
Riksdagsmän besökte Storskogen.
Inrikesministeriets utlåtande
Motion för flygfält till Sibbo
Läckan
"Ei julkisuuteen"
Alternativ på 8 procent
Höghus till Östersundom
Storskogen lämpar sig inte som tomtmark.
Wikipedia
"Kun Helsinki esitti kuntajaon vähäistä muutosta"
Metropolminister Fribergius
VE 3
Avgränsning av Sibbo storskog
Inget nytt Sibbo
Spörsmål om Sibbo storskog
Helsingfors långa tradition
Vanhanen ger Helsingfors stöd i metrokonflikten.
Gränsförslag
Vanhanen höll festtal.
Flera alternativ

augusti

Allmänna intressen
Bogo avslöjar attityder.
Farsartade metrovisioner
Vapaavuori förespråkar australiensk modell.
Kritik mot förslag till landskapsplan
Inrikesministeriet är skyldig en förklaring.
Gummistämpeln
Östersundom kyrka
Straffet för fädernas missgärningar
Soininvaaras metroillusioner
Nordsjö hamn
Dåligt kopierad gränslinje
Sibbosyndrom
Statsministerns samvete
HFD förkastade besvär mot landskapsplan.
Malms flygverksamhet torde flyttas.
Ett tillräckligt stort metropolområde
Juridiskt prejudikat
Argument för Västerkullaområdet
Fövirrade ministrar
Copy past-metoden
Sipoon Sanomat och Suomen Lehtiyhtymä
Vanhanen var jävig.
Avtal
PARAS tuoreeltaan tulkittuna
Fördröjda motiveringar
Samtidshistoria
Etablissemanget
Tjugo bevär
Förtal och hyckleri
KSSR

juli

Ratasvuoris utredning
Haltande logik
Ohållbara argument
Kopierade argument
Fel karta
Kopierad text
Yle uppmärksammar märkligheter i beredningen.
Påståenden om en snedvriden utveckling
Bevis på reservation
En partisk kommunindelningsutredare
Kalima ville inte ställa upp på intervju.
Partiska kommunministrar
Brännbart stoff
Synnerlig nytta för Vanhanen
Juridiskt mellanspel
Spörsmål om ministrarnas jäv
Thors kritiserar statsrådets Sibbobeslut.
Fegt av Cronberg
Eero Seppänen replikerar.
Helsingfors advokat
Vanhanens aktiva roll
Kalima fortsätter hota
Regeringsrådets motiveringar
Inrikesministeriet förtiger bristerna i Myllyniemis rapport.
Otillförlitlig information
Inrikesministeriet har klåpat igen.
Kompletterande utlåtande av Toivo Pihlajaniemi
Plan A, plan B och plan C
Var skall gränsen gå?
Okritisk press
Fallet Helsingfors

juni

En lustig historia
Den tredje statsmakten
Föredragande minister: "Beslutet går mot kommunlagen."
Två förslag, två fiaskon
Historien som medierna inte har berättat
Pekkarinen tar över.
Metropolsyndrom
Utpressning, hot och bluffande
Den lagstiftande makten tillkommer riksdagen.
Numb3rs
Kalima tar igen till hot.
Prejudikat
Naturliga förhinder?
Kommunindelningslagen
Ett invecklat händelseförlopp
Inte alla klagomål har behandlats av JK.
Åbo tar efter Helsingfors.
De sista inseglen
"Helsingfors är Finlands enda huvudstad."
Ministrar på besök i Sibbo
Tidpunkten för föredragningen är ännu öppen.
Astrid Thors torde föredra "Sibbofrågan".
"Sibbofrågan förlamar regeringen."
Stora och mindre kommuner
Pekkarinen eller Thors?
En höna av en fjäder?
Intervjuer med Vapaavuori
Bristfällig information
Ett undermåligt förslag
Förslag till landskapsplan

maj

Vapaavuoris roll har överdrivits.
Metropolpolitiken går trögt.
Upprepningar
Mattis dagbok
Dunkla motiv
Ringbanan
Bristfälliga motiveringar
HFD förkastade inkorporeringsbesvären.
Sibbo storskog
Helsingfors stadsplaneringsnämnd
Valbidrag
Funktionalism
Alanens förslag
Medborgarjournalistik
Ett känsligt ärende
Brutna löften?
Helsingfors utnyttjar fördröjning av beslutet?
Jävighet
Opartisk domare?
Får Thors föredra Sibbofrågan?
Pekkarinen gillar inte regeringens linje.
Även Pekkarinen jävar sig.
Ja och nej till fusioner
Helsingforshatt
Ärlig och uprichtig Domare?
Diskussionen om jävighet fortsätter.
Bör Sfp-ministrarna jäva sig?
Minst fyra ministrar jävar sig.
Kiviniemi jävar sig
Undfallenhet eller motstånd?
Enögt perspektiv

april

Stadsstyrelseordförandens make
Flygplats till Savijärvi?
Konspiration
Citat av citat av citat...
Krav på snabbt beslut
HELI-banan är aktuell
Vapaavuoris efterträdare?
Välkomna till Sibbo
Sibbofarsen fortsätter
Manipulering
Tassarna bort från Sibbo, jäviga ministrar.
Enligt överenskommelse
Minister med lantiskomplex
En ny kommunminister
Ministerportföljer utdelade
Metropolisering
Bristfälligt utredda planer
Klagomål till justitiekanslern
Beslut utgående från felaktig information
Stadsstaten Helsingfors
Sydvästra Sibbo och huvudstadsregionen
Vem utpressade vem?
Regeringen väntar på besked från HFD.
Förklaringar och motförklaringar
Frivilligt samarbete under hot
Yrjö Harvias förslag från 1936
Rakel Hiltunen
Påstådd samarbetsovilja

mars

Stadsstyrelsemötet i Köpenhamn
Flera förslag av Ilaskivi
Ilaskivis förslag
Hemliga kartor
Ärade fru fullmäktigeordförande
Pressmeddelanden och skvaller
Politiska bloggar
Alberga
Lehtipuu
Ett nytt besvär till HFD
Kalima
Helsingfors Führer
Valresultat
Valdag
Pihlajaniemi
Valreklam
Relationerna till Helsingfors
Kluvna tungor
Väderstreck
Den stora inkorporeringen 1946
Tack för musiken!
Olika beställningar
En fråga om gränser
Juridik och moral
Ingen brådska
Svaret ger inte svar på frågan.
Riksdagskandidater
Dilemma
Sibbofrågan i valet
Soininvaaras arvtagare
Rapporten borde ha underkänts.

februari

Esbo är problemet.
"Utredningsområde"
Vanhanens eget projekt?
Över 93 procent röstade nej.
Förändring i tidtabellen
Sibbofrågan behandlas av nästa regering.
En deprimerande "miljögärning"
De gröna blev lurade.
Förbi självcensur och filter
Sandhamn
"Huvudstadsregionen kan inte utvidgas söderut."
Centern i Helsingfors
Den nuvarande regeringen har kokat soppan.
Generalplanen
En kamp mot tiden
Sibbofrågan är ett viktigt politiskt beslut
Vanda riskerar stadens rättigheter
Småhusområde invid metron
Två taburetter
Videoklipp
Bloggar
Idkar medierna självcensur?
Spörsmål till regeringen
Informationstillfällen
Vapaavuoris miljögärning
Skrämseltaktik
Statsministerns relationer till Helsingfors
Ställningstaganden på Yles valmaskin

januari

Vanhanens ställningstaganden för Malm
Östra Nylands förbund
ÖNF godkände utlåtande om Myllyniemis rapport.
Det genomskinliga samhället
Politiska domare
Helsingfors anspråk är juridiskt ohållbart
Kolvagnen
En valfråga
Bekant argumentationsstil
Sipoo sulle, rautatie mulle
Initiativ till ändring av landskapsindelning
Ideologiska vanföreställningar
Kolonialism
Helsingfors stad är samarbetsovillig.
Vapenvilan mellan Helsingfors och staten
Sensationella avslöjanden
Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen
Topeliusdagen
En utredning som inte blev av
Adress för Westerkulla
Riksdagskandidat Matti Vanhanen besökte Borgå.
Skärgården
Ett nytt expertutlåtande av docent Erkki Mennola
Metropolen
Olika tolkningsmöjligheter
Stort motstånd mot annekteringen i huvudstadsregionen
Metropolen är en hype.
"Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen"
Östra Nylands förbund har stått i vägen för metron.
"Gränsen mellan Helsingfors och Sibbo"
Ett ödesdigert år

2006

december

Året som gått
Alternativa planer för Västersundom
Ilskivis förslag som rättesnöre
Ilaskivis gräns
Urban sprawl
Pirathandel
Besvär mot betydelselöst beslut
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
Oseriösa metroplaner
Fädernestranden
Handel med stöldgods?
Initiativ till samarbete
Referendum
Helsingforspolitikerna sätter blodet i omlopp.
De ekologiska och geologiska aspekterna negligeras.
Springpojken
Nationellt mindervärdeskomplex bakom metropolvisioner
Det går att besvära sig över statsrådets beslut.
Domstolsbehandlingen får vänta.
Tomma fraser
"Sammanhållningen av samhällstrukturen"
Låtsasutredning
Fatalt missförstånd
Även förslagsdelen innehåller plagiat.
Svenska Yle släppte nyheten.
Avtackningar
Bevismaterial
Spökskrivaren
Scoop?
Perspektiv
Misstankar om jäv

november

Inget kompromissförslag
Inte en tum ger vi efter!
Sibbo förenar och förenas
Balans
Sibbo får sympati.
Ett mindre område
Ställningstagande av statsministern
Om kompromissförslag
Metron hotar den ekologiska korridoren.
Eniga Sibbobor emot en annektering
Ändamålen helgar inte medlen.
Rädda även Vanda!
Obefogade beskyllningar mot Sfp
Helsingfors har inga altruistiska motiv.
Orsak eller verkan?
Gränser
Ny ansökan?
Många finger i syltburken
Geografi
Svenskfinland är inte ett politiskt parti.
Metropolområdet - ett förbrukat begrepp
Sibbofrågan får mycket medieutrymme.
Malm eller Sibbo?
Samarbete är styrka.
Samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen
Mediekriget
Diskussionsprotokoll
Inga bindande löften
Ingen konsensus
Enkät

oktober

Skjuta fram eller inte?
Kohandel kallas det.
Partisekreterarens ställningstaganden
Inkorporera Nurmijärvi med Helsingfors!
Min hembygds heliga namn
Folkomröstning
Utredningsmannen Hjallis
Skuggutredningsmän
Om reformen av kommun- och servicestrukturen och fallet Sibbo
Metropolens eget landskapsförbund
Metropolen och metropolområdet
Utredningsmannens tidigare ställningstaganden
Utredningsmannen träffade För Sibbo och Östra Nylands förbund.
Metro utanför Ring III
Sibbometron blir knappast av.
Godtagbara skäl?
Gränsjusteringar kräver politiska förutsättningar.
Allianser
Risk för förhastade beslut
För tydliga direktiv
Helsingfors pantar på mark i Sibbo
Ett Finland utan landsortskommuner
Landskapsförbund
Centern beredd att bryta med Sfp.
Utlåtande
Taktlöst och tanklöst uttalande av stadsdirektören
Vinstvarning
Allt handlar om Helsingfors stads ekonomi.
Tulen Siposta.
Ställningstaganden under pågående utredning
"Esbos Sibbo"

september

Benmjöl åt mjölkkon
Utredningsmannens sista utredning?
Kommun- och servicestrukturreformen
Behövs det en språkstrid?
Metro-metropolen
Jävig utredningsman
Flygfält till Sibbo!
Språkpolitik
Ett fall för EG-domstolen?
Ingen jurist
Framprovocerad "förhandlingsovilja"
Barbarer eller klåpare?
Det gröna Sibbo
En känslofråga
Skenbar utpressning
Exklav
Utredning
Gateway-staden
Endast rädda hundar bits
Demonisering
Gökunge
Statsministerkandidaten och Helsingfors önskningar
Konspirationsteorier
Vi lämnar traktorerna hemma - denna gång
Om det omoraliska i Helsingfors agerande
Helsinge och Sibbo
Historien som legitimerande myt
Utredningsman

augusti

Helsingfors och Helsingfors
Megalomani?
Om demokrati
Rotslöshet
Kringgås lagen?
Den som gapar efter för mycket
Att legitimera ett rån
"Sibbo" börjar i Helsingfors
Sibbo har resurserna
Politikerförakt
Keskusta pettää aina
Språkbarriär
Egnahemshus
Sorg och bedrövelse
Hur rädda centerministrarnas ansikten?
Centerministrar i pinsam situation
Helsingfors marker i Sibbo
Storhelsingfors
Vanhanen som Hitler
Topelius och Sibbo
Utpressning
Minoritetsförtryck
Den mobbade Centern
Bråttom
Helgerån
Brutal gränsdragning
Statsministern offrar Sibbo för att polera sin och Centerns image?
Sibbo och Nordsjö hamn
City-Centern
Samhällskontrakt

juli

Motstridiga målsättningar
Namninsamling för Sibbo
Jorden som grav
Sibbo mihi patria est
Mera om Sibbo
Sibbo

Skriv i min gästbok.

Läs min gästbok.

Dela

nyckelord

textstorlek +  -

besökare sedan 10.6.2009Hemsida

Länksamling