Symbol

I en vid bemärkelse är alla metaforer, liksom alla ord och benämningar, symboler: de betecknar någonting. Metaforer kan även vara symboler i en snävare bemärkelse. Åtminstone kan symboler vara metaforiska. Detta gäller uttryckligen etablerade eller institutionaliserade metaforer och alldeles speciellt religiösa dito: lammet är en symbol för Jesus, klippan för Petrus, ormen för djävulen, skeppet för kyrkan. Symboler utgör överenskommelser; de är konventionella uttryck. Å andra sidan anses det även finnas arketypiska symboler, som är medfödda eller universella.

Symboler kan även utgöras av (etablerade) synekdoker eller metonymier. Det x-formade Andreaskorset, som utgör en symbol för aposteln Andreas, kan t.ex. betraktas som en metonymi. (Enligt traditionen korsfästes Andreas på ett dylikt kors.) Nycklarna som kan symboliserar Petri och påvens makt att "lösa och binda" är lika så en metonymi. Som exempel på symboler som varken bygger på metonymier eller metaforer torde kunna räknas symbolerna för de fyra evangelisterna: ängeln, lejonet, oxen och örnen.

En symbol har förutom ett namn ofta ett grafisk uttryck. I datorernas grafiska användargränssnitt representeras bestämda funktioner av grafiska symboler. I operativsystemet Windows kallas dessa för ikoner. Ikonerna och namnen på funktionerna är valda så att de skall vara lätta att minnas och förstå. I Microsoft Windows finns det mappar, portföljer, skrivbord och papperskorgar, som inte är bokstavliga dito, men som tack vare lämpliga metaforer gör systemet användarvänligt. Ikonerna som utgör "genvägar" till dessa funktioner avbildar dessutom bokstavliga mappar, portföljer, skrivbord och papperskorgar. Liknande metaforer finns i andra grafiska operativsystem och program. (Före Microsoft utvecklade sitt första grafiska användargränssnitt fanns dylika användargränssnitt åtminstone i Xerox Star och Apple Macintosh datorer.) Ibland utgör de grafiska symbolerna metonymier (och kanske synekdoker), så som när bilden av en penna eller ett skrivblock representerar ordbehandlingsprogram och när bilden av ett kuvert står för e-postprogram.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer    ralf.wadenstrom@helsinki.fi