Övning 5

  1. Härled satsen r från premisserna p endast om q, q endast om r och p
  2. Antag premisserna p om och endast om q eller r och p och inteq. Härled satsen r.
  3. Härled satsen ”Logik är inte tråkigt” ur följande premisser:
  4. Härled satsen inte(p och inteq) ur satsen p endast om q. Tips: Antag negationen av satsen som skall härledas och använd regeln för indirekt bevis.
  5. Bevisa att satsen P och Q endast om P eller Q är en tautologi. Tips: Antag satsen P och Q och härled från denna sats satsen P eller Q. Använd sedan regeln för villkorligt bevis.
  6. Härled satsen P och Q endast om R ur satsen P endast om (Q endast om R).


Studiematerial
logikkursKursens startsida