Övning 4

1.  Vilka av följande teckenföljder är välbildade satser i satslogiken (förutsatt att p, q och r är satser)?

a) och p endast om q
b) intep och inteinteinteq
c) p och och q
d) p och inte eller q
e) ((intep och q) eller p) endast om q
f) intep och q eller p endast om q
g) intep endast om q endast om p
h) intep och q endast om p
i) p om och endast om q endast om r
j) p och inteq och r
k) (intep eller q eller r) och q och p
l) p och q logisk implikation q och p
m) logiskt giltig p endast om p
n) (intep eller q eller r) och q) och p
o) p

2.  Avskaffa så många parentespar som möjligt. Avgör för varje sats om den är en negation, en konjunktion, en disjunktion, en implikation eller en ekvivalens.

a) (intep och (q endast om p))
b) ((inte(p)) endast om (intep))
c) ((r och q) och p) och ((intep) eller (q eller r))
d) inte((intep eller q ) eller r) eller (inteq eller inter)
e) ((intep och q) eller p) endast om (q och p)
f) inte(((intep och q) eller p) endast om (q och p))


Studiematerial
logikkursKursens startsida