Logikkurs

Övning 2

Konstruera sanningsvärdetabeller för följande satser. Avgör huruvida satserna är logiskt sanna, logiskt falska, satisfierbara eller falsifierbara.

1.  intep och q

2.   intep eller inteq

3.  intep och inteq

4.  inte(intep och q)

5.   (p eller inteq) eller intep

6.  inte((p och q) och (intep eller inteq))

7.   (p eller q) eller inte(p och q)

8.   ((p endast om q) och p) endast om inteq

9.  (p och q) och (p och r) om och endast om (p eller q) eller (p eller r)

10. ((intep endast om q) och inteq) endast om p


Studiematerial
logikkursKursens startsida