Logikkurs

Övning 1

Skriv följande satser i satslogikens språk så gott det går, om det går. Det kan finnas flera olika tolkningsmöjligheter. Använd angivna nyckel.

Nyckel: Petterssons är hemma. = p   Vimpeln är hissad. = q.

1.  Vimpeln är hissad och Petterssons är hemma.

2.  Petterssons är inte hemma.

3.  Vimpeln är inte hissad och Petterssons är inte hemma.

4.  Vimpeln är hissad, men Petterssons är inte hemma.

5.  Vimpeln är hissad eller så är Petterssons inte hemma.

6.  Om vimpeln är hissad, så är Petterssons hemma.

7.  Om Petterssons är hemma, är vimpeln hissad.

8.  Om vimpeln inte är hissad är Petterssons inte hemma.

9.  Petterssons är hemma om vimpeln är hissad.

10. Vimpeln är hissad om Petterssons är hemma.

11. Petterssons är hemma endast om vimpeln är hissad.

12. Endast om vimpeln är hissad är Petterssons hemma.

13. Endast om Petterssons är hemma är vimpeln hissad.

14. Vimpeln är hissad endast om Petterssons är hemma.

15. Vimpeln är hissad endast om Petterssons inte är hemma.

16. Endast om Petterssons inte är hemma är vimpeln inte hissad.

17. Vimpeln är hissad, fastän Petterssons inte är hemma.

18. Bara om vimpeln är hissad är Petterssons hemma.

19. Vimpeln är hissad bara om Petterssons är hemma.

20. Vimpeln är hissad bara Petterssons är hemma.

21. Vimpeln är hissad, såvida Petterssons är hemma.

22. Såvida Petterssons inte är hemma är vimpeln inte hissad.

23. Vimpeln är hissad såvida Petterssons inte är hemma.

24. Vimpeln är hissad såvida Petterssons inte bara är hemma.

25. Förutsatt att Petterssons är hemma är vimpeln hissad.

26. Det är ett nödvändigt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.

27. Det är ett tillräckligt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.

28. Det räcker med att Petterssons är hemma, så är vimpeln hissad.

29. För att vimpeln skall vara hissad måste Petterssons vara hemma.

30. Vimpeln är hissad fastän Petterssons inte är hemma.

31. Vare sig Petterssons är hemma eller ej är vimpeln hissad.

32. Vimpeln är hissad, men Petterssons är ändå inte hemma.

33. Vimpeln är hissad om och endast om Petterssons är hemma.

34. Vimpeln är hissad om och endast om Petterssons inte är hemma.

35. Vimpeln är hissad, för Petterssons är hemma.

36. Vimpeln är inte hissad och Petterssons är inte heller hemma.

37. Hissad är vimpeln, fast Petterssons inte är hemma.

38. Vimpeln är hemma.

39. Vimpeln är ohissad.

40. Petterssons är borta.

41. Antingen så är Petterssons hemma eller så är de det inte.

42. Vimpeln är både hissad och inte hissad.


Studiematerial
logikkursKursens startsida