Övning 7

Översätt satserna nedan till predikatlogikens språk.

nyckel:

a = Arthur, b = Boris, c = Cecilia, p(x) = x talar, q(x,y) = x tala med y, r(x,y,z) = x talar om y för z, s(x) = x stampar

 1. Arhur talar.
 2. Boris talar och stampar.
 3. Cecilia talar med Boris.
 4. Arthur talar om Boris för Cecilia.
 5. Arthur talar men stampar inte.
 6. Arthur och Cecilia talar.
 7. Boris stampar inte.
 8. Varken Boris eller Arthur talar.
 9. Om Arthur talar, så stampar Boris inte.
 10. Cecilia talar med Boris.
 11. Boris talar om Cecilia för Arthur.
 12. Om Cecilia talar med Arthur, så talar Boris inte med henne.
 13. Boris talar med Cecilia endast om Arthur talar om Cecilia för honom.
 14. Athur talar med Cecilia eller så talar de inte alls.
 15. Boris och Arthur talar med varandra.
 16. Cecilia och Boris talar med varandra, men de stampar inte.
 17. Alla stampar.
 18. Någon talar.
 19. Om någon stampar, så talar alla.
 20. Om alla stampar, så talar alla.
 21. Alla som stampar talar.
 22. Någon stampar och någon talar.
 23. Någon stampar och talar.
 24. Om Arthur stampar, så talar alla.
 25. Artur talar med någon.
 26. Någon talar med Cecilia.
 27. Alla talar med Boris.
 28. Ingen talar med Arthur.
 29. Någon talar med alla.
 30. Alla talar med alla.
 31. Alla talar med sig själva.
 32. Om någon talar om Cecilia för Arthur, så talar han med henne.
 33. Alla som talar med Boris talar med Arthur.
 34. Cecilia talar med alla som talar med henne.
 35. Om Cecilia talar med alla, så talar någon med Arthur.
 36. Arthur talar om någon för alla.
 37. Arthur talar om alla för någon.
 38. Någon talar om någon för alla.
 39. Boris talar med alla utom Arthur.
 40. Cecilia talar med någon annan än Arthur.
 41. Ingen talar med Arthur.
 42. Ingen talar med någon.


Studiematerial
logikkursKursens startsida