Övning 6

Översätt satserna nedan till god svenska enligt angiven nyckel.

nyckel:
a = Anders, b = Bernt, c = Carola, p(x,y,z) = x presenterar y för z, q (x,y) = x diskuterar med y, r (x) = x ropar, s(x) = x stönar

 1. r(a)
 2. s(c)
 3. p(b,a,c)
 4. q(a,c)
 5. r(a) och r(c)
 6. s(b)
 7. s(b) och r(b)
 8. q(b,b)
 9. p(b,b,c)
 10. q(a,c) och q(c,a)
 11. q(a,b) och q(c,b)
 12. r(b)
 13. s(a) och s(c)
 14. inter(b)
 15. inteq(b,a)
 16. s(c) och inter(c)
 17. q(b,a) och s(c)
 18. q(a,b) och s(a)
 19. s(a) och q(a,c)
 20. inte(s(c) eller r(c))
 21. r(b) endast om s(c)
 22. r(a) endast om intes(c)
 23. det finnsxr(x)
 24. intedet finnsxs(x)
 25. allaxr(x)
 26. inteallaxs(x)
 27. allaxs(x) och allaxr(x)
 28. allax(s(x) och r(x))
 29. allaxs(x) eller allaxr(x)
 30. allax(s(x) eller r(x))
 31. allaxs(x) och det finnsxr(x)
 32. r(b) endast om det finnsxs(x)
 33. r(a) endast om allaxs(x)
 34. intedet finnsxr(x) endast om inteallaxs(x)
 35. allaxs(x) endast om intedet finnsxr(x)
 36. det finnsxs(x) och det finnsxr(x)
 37. det finnsx(s(x) och r(x))
 38. allaxs(x) endast om allaxr(x)
 39. allax(s(x) endast om r(x))
 40. allax(intes(x) endast om r(x))
 41. allax(s(x) endast om inter(x))
 42. inteallax(s(x) endast om r(x))
 43. det finnsxs(x) och det finnsxinter(x)
 44. det finnsx(intes(x) och r(x))
 45. det finnsx(s(x) och inter(x))
 46. r(a) och allaxs(x)
 47. allaxs(x) och r(a)
 48. allax(s(x) och r(a))
 49. det finnsxq(x,a)
 50. allaxq(x,c)
 51. allaxq(c,x)
 52. det finnsxq(a,x)
 53. det finnsxq(x,x)
 54. allaxq(x,x)
 55. allaxallayq(x,y)
 56. det finnsxdet finnsyq(x,y)
 57. allaxdet finnsyq(x,y)
 58. det finnsxallayq(x,y)
 59. allaxp(b,c,x)
 60. allaxp(b,x,c)
 61. allaxp(a,a,x)
 62. det finnsxp(x,c,a)
 63. det finnsxallayp(x,c,y)
 64. det finnsxallayp(x,y,c)
 65. allaxdet finnsyp(b,x,y)
 66. det finnsxallayallazp(x,y,z)
 67. allaxr(a)


Studiematerial
logikkursKursens startsida