Satslogikens alfabet

inte negation, inte
och konjunktion, och
eller disjunktion, eller
endast om (materiell) implikation, om... så...
om och endast om ekvivalens, om och endast om
p, p1, p2,..., q, q1,... atomära satser
( ) parenteser

Med stora bokstäver (P, Q ...) syftas i denna manual på godtyckliga (atomära eller sammansatta) satser. Dessa stora bokstäver hör inte till satslogikens alfabet, utan är metaspråkliga symboler.

Det finns alternativa tecken för de ovan definierade logiska konnektiven. Nedan några exempel:

Tillbaka