Logiska lagar

logiskt giltig (P och Q) eller R om och endast om (P eller R) och (Q eller R) distributiva lagen för konjunktion
logiskt giltig (P eller Q) och R om och endast om (P och R) eller (Q och R) distributiva lagen för disjunktion
logiskt giltig P och Q om och endast om Q och P kommutativa lagen för konjunktion
logiskt giltig P eller Q om och endast om Q eller P kommutativa lagen för disjunktion
logiskt giltig P om och endast om P identitetslagen
logiskt giltig P om och endast om ¬¬P lagen för dubbel negation
logiskt giltig P eller ¬P det uteslutna tredjes lag
logiskt giltig ¬(P och ¬P) den uteslutna kontradiktionens lag
logiskt giltig ¬(P och Q) om och endast om ¬P eller ¬Q de Morgans lag
logiskt giltig ¬(P eller Q) om och endast om ¬P och ¬Q de Morgans lag
logiskt giltig (P endast om Q) om och endast om (¬Q endast om ¬P) transpositionslagen
logiskt giltig (P endast om Q) och P endast om Q modus (ponendo) ponens
logiskt giltig (P endast om Q) och ¬Q endast om ¬P modus tollendo tollens
logiskt giltig (P eller Q) och ¬P endast om Q modus tollendo ponens

Alternativt beteckningssätt
Tautologier
Tillbaka