Logiska lagar

(P och Q) eller R logisk ekvivalens (P eller R) och (Q eller R) distributiva lagen för konjunktion
(P eller Q) och R logisk ekvivalens (P och R) eller (Q och R) distributiva lagen för disjunktion
P och Q logisk ekvivalens Q och P kommutativa lagen för konjunktion
P eller Q logisk ekvivalens Q eller P kommutativa lagen för disjunktion
P logisk ekvivalens P identitetslagen
P logisk ekvivalens inteinteP lagen för dubbel negation
P eller inteP logisk ekvivalens tautologi det uteslutna tredjes lag
inte(P och inteP) logisk ekvivalens tautologi den uteslutna kontradiktionens lag
inte(P och Q) logisk ekvivalens inteP eller inteQ de Morgans lag
inte(P eller Q) logisk ekvivalens inteP och inteQ de Morgans lag
(P endast om Q) logisk ekvivalens (inteQ endast om inteP) transpositionslagen
(P endast om Q) och P logisk implikation Q modus (ponendo) ponens
(P endast om Q) och inteQ logisk implikation inteP modus tollendo tollens
(P eller Q) och inteP logisk implikation Q modus tollendo ponens

Tautologier
Tillbaka