Lösningar till övning 1

Nyckel: Petterssons är hemma. = p   Vimpeln är hissad. = q.

1.  Vimpeln är hissad och Petterssons är hemma.
     q och q

2.  Petterssons är inte hemma.
     intep

3.  Vimpeln är inte hissad och Petterssons är inte hemma.
     inteq och intep

4.  Vimpeln är hissad, men Petterssons är inte hemma.
     q och intep

5.  Vimpeln är hissad eller så är Petterssons inte hemma.
     q eller intep

6.  Om vimpeln är hissad, så är Petterssons hemma.
     q endast om p

7.  Om Petterssons är hemma, är vimpeln hissad.
     p endast om q

8.  Om vimpeln inte är hissad är Petterssons inte hemma.
     inteq endast om intep

9.  Petterssons är hemma om vimpeln är hissad.
     = Om vimpeln är hissad, så är Petterssons hemma.
     q endast om p

10. Vimpeln är hissad om Petterssons är hemma.
     p endast om q

11. Petterssons är hemma endast om vimpeln är hissad.
     p endast om q
     [Symbolen för implikation kan läsas "endast om".]

12. Endast om vimpeln är hissad är Petterssons hemma.
     = Petterssons är hemma endast om vimpeln är hissad.
     p endast om q

13. Endast om Petterssons är hemma är vimpeln hissad.
     q endast om p

14. Vimpeln är hissad endast om Petterssons är hemma.
     q endast om p

15. Vimpeln är hissad endast om Petterssons inte är hemma.
     q endast om intep

16. Endast om Petterssons inte är hemma är vimpeln inte hissad.
     inteq endast om intep

17. Vimpeln är hissad, fastän Petterssons inte är hemma.
     q och intep

18. Bara om vimpeln är hissad är Petterssons hemma.
     = Endast om vimpeln är hissad är Petterssons hemma.
     p endast om q

19. Vimpeln är hissad bara om Petterssons är hemma.
     q endast om p

20. Vimpeln är hissad bara Petterssons är hemma.
     = Vimpeln är hissad, om Petterssons är hemma.
     p endast om q

21. Vimpeln är hissad, såvida Petterssons är hemma.
     = Vimpeln är hissad, om Petterssons är hemma.
     p endast om q

22. Såvida Petterssons inte är hemma är vimpeln inte hissad.
     = Vimpeln är inte hissad eller så är Petterssons hemma.
     = Om Petterssons inte är hemma, så är vimpeln inte hissad.
     intep endast om inteq
     inteq eller p
     [P endast om Q logisk ekvivalens Q eller inteP, varför inteP endast om inteQ logisk ekvivalens inteQ eller inteinteP
     inteinteP logisk ekvivalens P, varför inteP endast om inteQ logisk ekvivalens inteQ eller P ]

23. Vimpeln är hissad såvida Petterssons inte är hemma.
     = Såvida Petterssons inte är hemma, är vimpeln hissad.
     = Vimpeln är hissad eller Petterssons är hemma.
     = Vimpeln är hissad eller så är det inte så att Petterssons inte är är hemma.
     = Om Petterssons inte är hemma, så är vimpeln hissad.
     intep endast om q

24. Vimpeln är hissad såvida Petterssons inte bara är hemma.
     = Vimpeln är hissad såvida Petterssons inte är hemma.
     = Vimpeln är hissad, om Petterssons inte är hemma.
     intep endast om q

25. Förutsatt att Petterssons är hemma är vimpeln hissad.
     p endast om q
     [Vi antar här att det handlar om tillräcklig förutsättning.]

26. Det är ett nödvändigt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.
     q endast om p

27. Det är ett tillräckligt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.
     p endast om q

28. Det räcker med att Petterssons är hemma, så är vimpeln hissad.
     = Det är ett tillräckligt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.
     p endast om q

29. För att vimpeln skall vara hissad måste Petterssons vara hemma.
     = Det är ett nödvändigt villkor att Petterssons är hemma för att vimpeln skall vara hissad.
     q endast om p

30. Vimpeln är hissad fastän Petterssons inte är hemma.
     q och intep

31. Vare sig Petterssons är hemma eller ej är vimpeln hissad.
     = Om Petterssons är hemma eller inte hemma, så är vimpeln hissad.
     (p eller intep) endast om q

32. Vimpeln är hissad, men Petterssons är ändå inte hemma.
     q och intep

33. Vimpeln är hissad om och endast om Petterssons är hemma.
     q om och endast om p

34. Vimpeln är hissad om och endast om Petterssons inte är hemma.
     q om och endast om intep

35. Vimpeln är hissad, för Petterssons är hemma.
     q och p

36. Vimpeln är inte hissad och Petterssons är inte heller hemma.
     inteq och intep

37. Hissad är vimpeln, fast Petterssons inte är hemma.
     q och intep

38. Vimpeln är hemma.
     [Satsen går inte att översätta med angiven nyckel.]

39. Vimpeln är ohissad.
     inteq

40. Petterssons är borta.
     intep

41. Antingen så är Petterssons hemma eller så är de det inte.
     p eller intep

42. Vimpeln är både hissad och inte hissad.
     q och inteq


Studiematerial
logikkursKursens startsida