Lösningar till övning 8

1.

1. allax(p(c) eller q(x) endast om inter(x)) premiss
2. r(c) premiss
3. p(c) eller q(c) endast om inter(c) allaE, 1
4. inteinte r(c) inteI, 2
5. inte(p(c) eller q(c)) MTT, 3, 4
6. intep(c) och inteq(c) DM, 5
7. inteq(c) ochE, 6

 

2.

Nyckel: p(x) = x är filosof, q(x) = x är människa, r(x) = x är logiker

1. allax(p(x) endast om q(x)) premiss
2. det finnsx(p(x) och r(x)) premiss
3. p(a) och r(a) det finnsE, 2
4. p(a) endast om q(a) allaE, 1
5. p(a) ochE, 3
6. q(a) MP, 4, 5
7. r(a) ochE, 3
8. q(a) och r(a) ochI, 6, 7
9. det finnsx(q(x) och r(x)) det finnsI, 8

Observera att regel det finnsE måste tillämpas före regel allaE.

 

3.

1. allax(q(x,c) endast om q(x,b)) premiss
2. allax(q(x,b) endast om intep(x)) premiss
3. p(a) premiss
4. q(a,b) endast om intep(a) allaE, 2
5. inteintep(a) inteI, 3
6. q(a,c) endast om q(a,b) allaE, 1
7. inteq(a,b) MTT, 4, 5
8. inteq(a,c) MTT, 6, 7

 

4.

Nyckel: p(x) = x är däggdjur, q(x) = x föder levande ungar, r(x) = x saknar näbb

1. allax(p(x) och q(x) endast om r(x)) premiss
2. det finnsx(p(x) och inter(x)) premiss
3. p(a) och inter(a) det finnsE, 2
4. p(a) och q(a) endast om r(a) allaE, 1
5. inter(a) ochE, 3
6. inte(p(a) och q(a)) MTT, 4, 5
7. intep(a) eller inteq(a) DM, 6
8. p(a) ochE, 3
9. inteintep(a) inteI, 8
10. inteq(a) MTT, 7, 9
11. p(a) och inteq(a) ochI, 8, 10
12. det finnsx(p(x) och inteq(x)) det finnsI, 11

Observera att regel det finnsE måste tillämpas före regel allaE.

 

5.

F = mängden av filosofer, L = mängden av logiker, M = mängden av matematiker

Nyckel: f(x) = x är filosof, l(x) = x är logiker, m(x) = x är matematiker

{x|l(x)} = L, {x|f(x)} = F, {x|m(x)} = M

Alla logiker som inte är filosofer är matematiker. = allax(l(x) och intef(x) endast om m(x))

l(x) logisk ekvivalens x är ett element i L, f(x) logisk ekvivalens x är ett element i F, m(x) logisk ekvivalens x är ett element i M

allax(l(x) och intef(x) endast om m(x)) logisk ekvivalens allax(x är ett element i L och intex är ett element i F endast om x är ett element i M) logisk ekvivalens allax(x är ett element i L och x är ett element i differansF endast om x är ett element i M) = allax(x är ett element i L snitt differansF endast om x är ett element i M)  logisk ekvivalens L snitt differansF är en delmängd av M

 

Studiematerial
logikkursKursens startsida