Lösningar till övning 6

nyckel:
a = Anders, b = Bernt, c = Carola, p(x,y,z) = x presenterar y för z, q (x,y) = x diskuterar med y, r (x) = x ropar, s(x) = x stönar

 1. r(a)
  Anders ropar.
 2. s(c)
  Carola stönar.
 3. p(b,a,c)
  Bernt presenterar Anders för Carola.
 4. q(a,c)
  Anders diskuterar med Carola.
 5. r(a) och r(c)
  Anders och Carola ropar.
 6. s(b)
  Bernt stönar.
 7. s(b) och r(b)
  Bernt stönar och ropar.
 8. q(b,b)
  Bernt diskuterar med sig själv.
 9. p(b,b,c)
  Bernt presenterar sig för Carola.
 10. q(a,c) och q(c,a)
  Anders och Carola diskuterar med varandra.
 11. q(a,b) och q(c,b)
  Anders och Carola diskuterar med Bernt.
 12. r(b)
  Bernt ropar.
 13. s(a) och s(c)
  Anders och Carola stönar.
 14. inter(b)
  Bernt ropar inte.
 15. inteq(b,a)
  Bernt diskuterar inte med Anders.
 16. s(c) och inter(c)
  Carola stönar men ropar inte.
 17. q(b,a) och s(c)
  Bernt diskuterar med Anders och Carola stönar.
 18. q(a,b) och s(a)
  Anders diskuterar med Bernt och stönar.
 19. s(a) och q(a,c)
  Anders stönar och diskuterar med Carola.
 20. inte(s(c) eller r(c))
  Carola varken stönar eller ropar.
 21. r(b) endast om s(c)
  Om Bernt ropar, så stönar Carola.
 22. r(a) endast om intes(c)
  Om Anders ropar, så stönar inte Carola.
 23. det finnsxr(x)
  Någon ropar.
 24. intedet finnsxs(x)
  Ingen stönar.
 25. allaxr(x)
  Alla ropar.
 26. inteallaxs(x)
  Inte alla stönar.
 27. allaxs(x) och allaxr(x)
  Alla stönar och alla ropar.
 28. allax(s(x) och r(x))
  Alla stönar och ropar.
 29. allaxs(x) eller allaxr(x)
  Alla stönar eller alla ropar.
 30. allax(s(x) eller r(x))
  Alla stönar eller ropar.
 31. allaxs(x) och det finnsxr(x)
  Alla stönar och någon ropar.
 32. r(b) endast om det finnsxs(x)
  Om Bernt ropar, så stönar någon.
 33. r(a) endast om allaxs(x)
  Om Anders ropar, så stönar alla.
 34. intedet finnsxr(x) endast om inteallaxs(x)
  Om ingen ropar, så stönar inte alla.
 35. allaxs(x) endast om intedet finnsxr(x)
  Om alla stönar, så ropar ingen.
 36. det finnsxs(x) och det finnsxr(x)
  Någon stönar och någon ropar.
 37. det finnsx(s(x) och r(x))
  Någon stönar och ropar.
 38. allaxs(x) endast om allaxr(x)
  Om alla stönar, så ropar alla.
 39. allax(s(x) endast om r(x))
  Alla som stönar ropar.
 40. allax(intes(x) endast om r(x))
  Alla som inte stönar ropar.
 41. allax(s(x) endast om inter(x))
  Ingen som stönar ropar.
 42. inteallax(s(x) endast om r(x))
  Inte alla som stönar ropar.
 43. det finnsxs(x) och det finnsxinter(x)
  Någon stönar och någon ropar inte.
 44. det finnsx(intes(x) och r(x))
  Någon stönar inte men ropar.
 45. det finnsx(s(x) och inter(x))
  Någon stönar men ropar inte.
 46. r(a) och allaxs(x)
  Anders ropar och alla stönar.
 47. allaxs(x) och r(a)
  Alla stönar och Anders ropar.
 48. allax(s(x) och r(a))
  Alla stönar och Anders ropar.
 49. det finnsxq(x,a)
  Någon diskuterar med Anders.
 50. allaxq(x,c)
  Alla diskuterar med Carola.
 51. allaxq(c,x)
  Carola diskuterar med alla.
 52. det finnsxq(a,x)
  Anders diskuterar med någon.
 53. det finnsxq(x,x)
  Någon diskuterar med sig själv.
 54. allaxq(x,x)
  Alla diskuterar med sig själva.
 55. allaxallayq(x,y)
  Alla diskuterar med alla.
 56. det finnsxdet finnsyq(x,y)
  Någon diskuterar med någon.
 57. allaxdet finnsyq(x,y)
  Alla diskuterar med någon.
 58. det finnsxallayq(x,y)
  Någon diskuterar med alla.
 59. allaxp(b,c,x)
  Bernt presenterar Carola för alla.
 60. allaxp(b,x,c)
  Bernt presenterar alla för Carola.
 61. allaxp(a,a,x)
  Anders presenterar sig för alla.
 62. det finnsxp(x,c,a)
  Någon presenterar Carola för Anders.
 63. det finnsxallayp(x,c,y)
  Någon presenterar Carola för alla.
 64. det finnsxallayp(x,y,c)
  Någon presenterar alla för Carola.
 65. allaxdet finnsyp(b,x,y)
  Bernt presenterar alla för någon.
 66. det finnsxallayallazp(x,y,z)
  Någon presenterar alla för alla.
 67. allaxr(a)
  Anders ropar.


Studiematerial
logikkursKursens startsida