Lösningar till övning 4

1. Följande teckenföljder är välbildade satser i satslogiken (förutsatt att p, q och r är satser):

b) intep och inteinteinteq
e) ((intep och q) eller p) endast om q
h) intep och q endast om p
j) p och inteq och r
k) (intep eller q eller r) och q och p
o) p

Följande teckenföljder är inte välbildade satser:

a) och p endast om q
c) p och och q
d) p och inte eller q
f) intep och q eller p endast om q [Teckenföljden måste kompleteras med parentestecken för att vara entydig.]
g) intep endast om q endast om p [Teckenföljden måste kompleteras med parentestecken för att vara entydig.]
i) p om och endast om q endast om r [Teckenföljden måste kompleteras med parentestecken för att vara entydig.]
l) p och q logisk implikation q och p [Teckenföljden innehåller ett metalogiskt tecken (logisk implikation).]
m) logiskt giltig p endast om p [Teckenföljden innehåller ett metalogiskt tecken (logiskt giltig).]
n) (intep eller q eller r) och q) och p [Teckenföljden innehåller ett udda perentestecken.]

 

2.  De färglagda parentesparen kan avskaffas (då satserna är fristående satser):

a)  (intep och (q endast om p)
intep och (q endast om p)
Satsen är en konjunktion.
b)  ((inte(p)) endast om (intep))
intep endast om intep
Satsen är en implikation.
c)  ((r och q) och p) och ((intep) eller (q eller r))
r och q och p och (intep eller q eller r)
Satsen är en (kedje)konjunktion.
d)  inte((intep eller q ) eller r) eller (inteq eller inter
inte(intep ellereller r) eller inteq eller inter
Satsen är en (kedje)disjunktion.
e) ((intep och q) eller p) endast om (q och p)
(intep och q) eller p endast om q och p
Satsen är en implikation.
f) inte(((intep och q) eller p) endast om (q och p))
inte((intep och q) eller p endast om q och p)
Satsen är en negation.

 

Studiematerial
logikkursKursens startsida