Logikövning 9

1. Antag följande premisser:

a) Om det inte är lågtryck, så varken regnar eller snöar det.
b) Det regnar.

Härled slutsatsen "Det är lågtryck."

2. Antag följande premisser:

a) Antingen brinner det eller så ryker det inte.
b) Om det brinner, så går brandlarmet.
c) Det ryker.

Härled slutsatsen "Brandlarmet går".

3. Antag följande premisser:

a) Det regnar, men det är inte åska.
b) Om det mullar, så är det åska.
c) Det mullrar eller stormar.

Härled slutsatsen "Det stormar".

4. Antag följande premisser:

a) Om det varken snöar eller regnar så är det uppehållsväder.
b) Det är inte uppehållsväder och det snöar inte heller.

Härled slutsatsen "Det regnar".

5. Antag följande premisser:

a) Det regnar eller så är det åska.
b) Om det är åska, så mullrar det.
c) Det mullrar inte.

Härled slutsatsen "Det regnar".

Tillbaka.