Logikövning 3

Avgör med hjälp av översättningar till satslogikens språk och sanningsvärdetabeller om följande satser är tautologier, kontradiktioner eller syntetiska satser.

1. Om det både blåser och regnar, så blåser det om det regnar.

2. Om det blåser endast om det regnar, så regnar det om det blåser.

3. Om det blåser, så regnar det om det blåser.

4. Om det regnar, så blåser det om det regnar eller så regnar det om det blåser.

5. Endast om det regnar och blåser så regnar det endast om det blåser.

6. Det blåser och regnar, eller så blåser det bara.

7. Om det blåser och regnar, så sjunker båten eller så sjunker båten inte.

Tillbaka