Logikövning 2

Konstruera sanningsvärdetabeller för följande satser. Avgör huruvida satserna är logiskt sanna, logiskt falska eller varken logiskt sanna eller falska.

1. p Ù Øq

2. p Ú Øq

3. Øp Ù Øq

4. Ø(Øp Ù Øq)

5. (p Ú q) Ú p

6. Ø((p Ú q) Ù (Øp Ù Øq))

7. (p Ú q) Ù Ø(p Ù q)

8. ((p ® q) Ù p) ® q

9. (p Ù q) Ú (p Ù r) « (p Ú q) Ù (p Ú r)

10. ((p ® q) Ù Øq) ® Øp

Tillbaka