Logikövning 12

1. Avgör med hjälp av sanningsvärdetabeller om följande satser är logiskt sanna, logiskt falska eller varken logiskt sanna eller logiskt falska.

a) (p ® q) ® (Øp ® Øq)
b) Ø(p Ú q) « Øp Ù Øq
c) Ø(p ® (p ® p))

2. Översätt nedannämnda satser till satser i predikatlogiken så gott det går.
Nyckel: x leker = p(x), x gråter = q(x), x leker med y = r(x, y), a = Tarja, b = Paavo, c = Esko
a) Paavo leker, men inte med Esko.
b) Tarja gråter, för Esko leker inte med henne.
c) Om Paavo inte leker med Tarja, så leker han med sig själv.

3. Härled med bifogade slutledningsregler nedannämnda satser ur de givna premisserna. Översätt satserna till satser i satslogiken enligt egen nyckel. Ange vilka slutledningsregler du använder.

Premisser: Om Gates biter sig i läppen, så har Microsoft alvarliga proplem eller så har han grälat med sin fru. Om Microsoft har alvarliga problem, så lönar det sig att sälja sina Microsoftaktier innan Gates biter sig i läppen på nytt. Gates biter sig i läppen. Gates har inte grälat med sin fru. Om Gates ler, så skiner solen eller så lönar det sig att köpa flera Mikrosoftaktier. Om det lönar sig att sälja sina Mikrosoftaktier innan Gates biter sig i läppen på nytt, så lönar det sig inte att köpa flera Microsoftaktier. Gates ler.

a) Det lönar sig att sälja sina Microsoftaktier innan Gates biter sig i läppen på nytt.
b) Solen skiner.
c) Om Nokia blir IT-br /anchens största företag, så biter Gates sig i läppen eller så satsar han på däck, gummistövlar och WC-papper.

4. Följande satser ser ut att vara tautologier. På vilket vis är de problematiska?

a) Kejsaren av Kina har fläta eller så har han det inte.
b) Om alla fåglar lägger ägg och ankan är en fågel, så lägger alla ankor ägg.
c) Om Greta Garbo är svensk och Eva Biaudet är svensk, så är både Greta Garbo och Eva Biaudet svenska.

Tillbaka