Logikövning 10

Översätt till svenska nedannämnda satser. Använd följande nyckel:

p(x) = x är man.
q(x) = x är kvinna.
r(x,y) = x älskar y
a = Juha
b = Paavo
c = Päivi

1. p(a)
2. $xp(x)
3. "xq(x)
4. r(a, b)
5. Ør(a,c)
6. $x(p(x) Ù q(x))
7. $x(p(x) Ù r(x,c))
8. $x(p(x) Ù r(x,c)) Ù r(a,x))
9. "x(p(x) ® r(x,c))
10. Ø$x((p(x) Ú q(x)) Ù r(x,b))

Översätt nedannämnda satser till predikatlogikens språk så gott det går. Använd angivna nyckel.

p(x) = x spelar schack.
q(x, y) = x spelar schack med y.
r(x) = x spelar tennis.
s(x, y) = x spelar tennis med y.

11. Paavo spelar schack.
12. Alla spelar schack.
13. Paavo spelar schack med sig själv.
14. Paavo spelar schack, men inte med Esko.
15. Esko spelar schack, men han spelar inte tennis.
16. Alla som spelar schack spelar också tennis.
17. Ingen spelar tennis med Paavo.
18. Alla spelar tennis med någon.
19. Någon spelar tennis med alla.
20. Alla spelar tennis med alla.

Tillbaka.

web page hit counter