Logikövning 1

Skriv följande satser i satslogikens språk så gott det går. Använd angivna nyckel.

Nyckel:
"Det brinner." = A
"Det ryker." = B

1. Det brinner inte.

2. Det brinner och ryker.

3. Det ryker, men brinner inte.

4. Det varken ryker eller brinner.

5. Om det ryker, så brinner det.

6. Det brinner om det ryker.

7. Det brinner endast om det ryker.

8. Det brinner om och endast om det ryker.

9. Endast om det ryker brinner det.

10. Endast om det brinner ryker det.

11. Om det inte brinner, så ryker det.

12. Det ryker inte, om det inte brinner.

13. Det ryker bara om det brinner.

14. Bara det brinner, så ryker det.

15. Om det brinner brinner det.

16. Det brinner inte eller så ryker det.

17. Det brinner inte och det ryker inte heller.

18. Det brinner inte fast det ryker.

19. Det ryker, för det brinner.

20. Om det ryker, så brinner det inte.

21. Det brinner!

Tillbaka