Satslogikens alfabet

Ø negation, inte
Ù konjunktion, och
Ú disjunktion, eller
® implikation, om... så... (endast om)
« ekvivalens, om och endast om
p, p1, p2,..., q, q1,... atomära satser
( ) parenteser

Med stora bokstäver (P, Q ...) syftas i denna manual på godtyckliga satser.

Tillbaka