Lösningar till logikövning 9

Nedan använder jag mig av följande nyckel:

l = Det är lågtryck.
r = Det regnar.
s = Det snöar.
b = Det brinner.
y = Det ryker.
g = Brandlarmet går.
m = Det mullrar.
å = Det är åska.
t = Det stormar.
u = Det är uppehållsväder.

1.
1. Øl ® Ø(r Ú s) P
2. r P
3. r Ú s Ú I, 2
4. ØØ(r Ú s) Ø I, 3
5. ØØl MTT, 1, 5
6. l Ø E, 4

Satsen "det varken regnar eller snöar" kunde även ha översatts till Ør Ù Øs som är ekvivalent med Ø(r Ú s), men då blir härledningen svårare.


2.
1. b Ú Ør P
2. b ® g P
3. r P
4. ØØr Ø I, 3
5. b MTP, 1, 4
6. g MP, 2

3.
1. r Ù Øå P
2. m ® å P
3. m Ú t P
4. Øå Ù E
5. Øm MTT, 2, 4
6. t MTP, 3, 5

4.
1. Ø(s Ú r) ® u P
2. Øu Ù Øs P
3. Øu Ù E, 2
4. ØØ(s Ú r) MTT, 1, 3
5. s Ú r Ø I, 4
6. Øs Ù E, 2
7. r MTP, 5, 6

4.
1. r Ú å P
2. å ® m P
3. Øm P
4. Øå MTT, 2, 3
5. r MTP, 1,4

Till övningar
Till löningar