Lösningar till logikövning 8

1.

Nyckel:
Förhandlingarna lyckas. = p
Det blir strejk. = q
Transporten stannar. = r
Maten tar slut. = s
Man skriver under ett avtal. = t

1. Øp ® P (premiss)
2. q ® r Ù s p
3. p ® t P
Øt 4. P
5. Øp MTT, 3,4 (modus toll. tollens tillämpad på raderna 3 och 4)
6. q MP, 1. 5 (modus ponens)
7. r Ù s MP, 2, 6
8. s Ù E (konjunktionens elimimneringsregel)

Maten tar slut i affärerna.


2.

Nyckel:
Solens kiner. = s
Det regnar. = r

1. s Ù r P (antagande)
2. s Ù E, 1
3. s Ú r Ú I, 2 (disjunktionens introduktionsregel)
4. s Ù r ® s Ú r 1, 3 (deduktionsteoremet

3.

Samma nyckel som ovan.

1. r ® Øs P
2. Ør Ú s P
3. r P (antagande)
4. Øs MP, 1, 3
5. Ør MTP, 2, 4 (modus tollendo ponens samt kommutativa lagen på rad 2)

Till övningar
Till löningar