Lösningar till logikövning 3

Satserna har översatts till satslogikens språk med följande nyckel:

"Det blåser." = p
"Båten sjunker." = q
"Det regnar." = r

1. (p Ù r) ® (r ® p)

p r p Ù r r ® p (p Ù r) ® (r ® p)
s s s s s
s f f s s
f s f f s
f f f s s

Satsen är en tautologi, eftersom det bara förekommer s i sista kolumnen.

2. (p ® r) ® (p ® r)

p r p ® r (p ® r) ® (p ® r)
s s s s
s f f s
f s s s
f f s s

Satsen är en tautologi.

3. p ® (p ® r)

p r p ® r p ® (p ® r)
s s s s
s f f f
f s s s
f f s s

Satsen är en syntetisk sats, eftersom det förekommer både s och f i sista kolumnen. Det har samma diskriptiva innehåll som satsen "p ® r", "Det regnar om det blåser".

4. r ® ((r ® p) Ú (p ® r))

p r r ® p p ® r (r ® p) Ú (p ® r) r ® ((r ® p) Ú (p ® r))
s s s s s s
s f s f s s
f s f s s s
f f s s s s

Satsen är en tautologi.

5. (r ® p) ® r Ù p

p r r ® p r Ù p (r ® p) ® r Ù p
s s s s s
s f s f f
f s f f s
f f s f f

Satsen är en syntetisk sats.

6. (p Ù r) Ú (p Ù Ør)

p r Ør p Ù r p Ù Ør (p Ù r) Ú (p Ù Ør)
s s f s f s
s f s f s s
f s f f f f
f f s f f f

Satsen är en syntetisk sats. Det gar samma diskriptiva innehåll som satsen "p", "Det blåser". En alterantiv tolkning är satsen "(p Ù r) Ú p", som har samma diskriptiva innehåll.

7. p Ù r ® q Ú Øq

p q r Øq p Ù r q Ú Øq p Ù r ® q Ú Øq
s s s f s s s
s s f f f s s
s f s s f s s
s f f s f s s
f s s f f s s
f s f f f s s
f f s s f s s
f f f s f s s

Satsen är en tautologi.

Till övningar
Till löningar