Lösningar till logikövning 11

1.
a)

Ø p Ù ( p ® q ) ® Ø p
2 1 3   1 2 1   4 2 1
f s f   s s s   s f s
f s f   s f f   s f s
s f s   f s s   s s f
s f s   f s f   s s f

Satsen (implikationen) är logiskt sann, eftersom det förekommer endast s i sista (4.) kolumnen.


b)
Nyckel:
"Det regnar." = r, "Det snöar." = s, "Det haglar." = q
"Om det snöar eller regnar, så regnar eller haglar det." = "s Ú r ® r Ú q"

s Ú r ® r Ú q
1 2 1 3 1 2 1
s s s s s s s
s s s s s s f
s s f s f s s
s s f f f f f
f s s s s s s
f s s s s s f
f f f s f s s
f f f s f f f

Satsen (implikationen) är varken logiskt sann eller logiskt falsk, eftersom den sista (3.) kolumnen innehåller så väl s som ett f.

c)
Nyckel:
"p(a)" = p, "p(b)" = q
"(p(a) ® p(b)) Ù Ø p(b) ® Ø p(a)" = "(p ® q) Ù Ø q ® Ø p"

( p ® q ) Ù Ø q ® Ø p
  1 2 1   3 2 1 4 2 1
  s s s   f f s s f s
  s f f   f s f s f s
  f s s   f f s s s f
  f s f   s s f s s f

Satsen (implikationen) är logiskt sann, eftersom den sista (4.) kolumnen endast innehåller s.


2.
a)

Ø p ® Ø q Û q ® p
(transpositionslagen)

b)

Ø q ® Ø ((pÚ r) Ù (q Ú r)) Û (pÚ r) Ù (q Ú r) ® q Û (p Ù q) Ú r ® q
(transpositionslagen, distributiva lagen för disjunktion)

c)

Nyckel:
"Det snöar." = p, "Det stormar." = q, "Det regnar." = r.

"Det snöar och stormar eller så regnar och stormar det." = "(p Ù q) Ú (r Ù q)"
(p Ù q) Ú (r Ù q) Û (p Ú r) Ù q
"(p Ú r) Ù q" = "Det snöar eller regnar och dessutom stormar det."
Alltså, "Det snöar och stormar eller så regnar och stormar det." = "Det snöar eller regnar och dessutom stormar det."


3.
Nyckel:
"Solen skiner." = s
"Fåglarna sjunger." = j
"Vitsipporna blommar." = p
"Det regnar." = r
"Det är vår." = v
"Det snöar." = n
"Det är vinter." = t
"Logikkursens föreläsare är en varulv." = f
"Det är nästan sommar." = m
"Det är varulvarna som ylar." = l
"Det är bara snöyra." = b

a)

1. j p
2. j Ú l Ú I, 1

b)

1. ØØ(n Ú r) P
2. Ør P
3. n Ú r Ø E, 1
4. n MTP, 3, 2
5. n Ú b Ú I, 4

c)

1. ØØ(n Ú r) P
2. Ør P
3. Øn Ú (t Ù f) P
4. n Ú r Ø E, 1
5. n MTP, 4, 2
6. ØØn Ø I, 5
7. t Ù f MTP, 3, 6
8. t Ù E, 7

4.
Nyckel:
"x sjunger" = p(x)
"x trallar" = q(x)
"x dansar" = r(x)
"x dansar ned y" = s(x, y)
Kalle = a
Lisa = a

a) p(a) Ù q(b) Ù r(b) Ù p(b)
b) s(a, b)
c) "xs(x, b) ® Ø$xs(x, a)

Till övningar
Till löningar