--

Historiefilosofi

Kurs i historiefilosofi (Ffi257/Kf330h/Hhr273/Hhr320) vårterminen 2005

Fredagar 10-12 på Brobergsterassen 20 A (Sp20A), sr 303 med början 21.1.2005

Kursen sponsoreras gemensamt av Filosofiska institutionen och Historiska institutionen vid Helsingfors universitet. Kursen riktar sig till så väl historiestuderande som studerande med filosofi som huvud- eller biämne. Kursen berättigar till 1 eller 2 studieveckor, beroende på kursdeltagarens egen insats. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Denna kurs är i första hand en kurs i analytisk historiefilosofi, men även spekulativ historiefilosofi behandlas i någon mån ur ett kritiskt och ett idéhistoriskt perspektiv. Speciellt behandlas historievetenskapens ontologiska, epistemologiska och metodologiska förutsättningar.

Sidorna på kursens webbplats innehåller länkar till sidor utanför webbplatsen. Sidorna på denna webbplats har titeln "Historiefilosofi" högst uppe i webbläsarens fönster, adressen www.wadenstrom.net/histfil nere på sidan och en speciell ikon i adressfältet (fungerar inte med MSIE).

Tentamen är den 29 april.


Vad är historia?
Historia och historier
Det judiska arvet
Det grekiska arvet
Spekulativ historiefilosofi
Analytisk historiefilosofi
Historien och samtiden
Periodisering
Epoker och tidsåldrar
Ontologi
Epistemologi
Metodologi
Hermeneutik
Metaberättelser
Källor

Föreläsningar

21.1
28.1
4.2
11.2
18.2
25.2
4.3
18.3
1.4
8.4
15.4
22.4

W


- - http://www.wadenstrom.net/histfil