--

Föreläsning 15.10

Följande ämnen behandlades:

Platon
Aristoteles

Föreläsningar

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria