--

Föreläsning 24.9

Följande ämnen behandlades:

Disposition av filosofins historia
Försokratiska filosofer
Thales
Anaximandros
Anaximenes
Pythagoras
Herakleitos

Föreläsningar

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria