--

Skirbekk och Gilje: Filosofins historia

Filosofins historia är en svensk översättning från norska av Gunnar Skirbekks och Nils Giljes Filosofihistorie. Innføring i europeisk filosofihistorie med særleg vekt på vitskapshistorie och politisk filosofi från 1987.

Enligt innehållsförteckningen i den svenska översättningen från 1995 heter det sjunde kapitlet "Den nyare tiden och naturvetenskapernas framväxt", men i verkligheten har kapitlet getts rubriken "Den nya tiden och naturvetenskapernas framväxt".


bild

bild

bild

bild

bild

bild

bild

Disposition av filosofins historia

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria