--

Svante Nordin: Filosofins historia

Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen är från 1995. Nordin är idéhistoriker med filosofins historia som specialområde. Detta verk i filosofins historie utgör en sammanhängande berättelse av stilistisk kvalitet.


bild

bild

bild

bild

bild

bild

Disposition av filosofins historia

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria