Yliopistoissa viranhoito ja CV
 

Dosentti Timo Vasko

LUENNOT, ESITELMÄT JA ALUSTUKSET  1974 - 


1. YLIOPISTOISSA OPETUS- JA LUENTOTOIMINTA

2. ESITELMÄT, ALUSTUKSET JA MUU LUENTOTOIMINTA:

1. YLIOPISTOISSA OPETUS- JA LUENTOTOIMINTA

Saksan liittotasavalta 

Tieteellisenä assistenttina 1982-1983: Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen, Saksan liittotasavalta. Institut für praktische Theologie, Abt. Religions- und Missionswissenschaft / Lehrstuhl Prof. Dr. Niels-Peter Moritzen. 

Wissenschaftlicher Assistent 

Wissenschaftlicher Assistent 16.1.1982-31.12.1983. Luento- ja seminaariopetus:
WS 1982/1983 Glaube und Bekenntnis: peruskurssin luennoitsijana, teologian esikäsitteet –ryhmä
4 h/viikko. WS 1982/1983 pääaineseminaari Kirche und Judentum: Dialog und Zeugnis? 2 h/viikko.
SS 1983 pääaineseminaari: Kirchen begegnen Hinduismus 2 h/viikko. WS 1983/1984 pääaine-seminaari: Hinduistische Mission im Westen 2 h/viikko. Osallistuminen Erlangenin teologisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijoiden opiskelumotivaatiota käsitelleisiin ohjauskeskusteluihin. Osallistuminen laitoksen neuvotteluihin. 

Helsingin yliopisto

Tuntiopettajana 

Helsingin yliopisto. Opetuskieli suomi. Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen tuntiopettaja: Luentokurssi: Juutalaisuuden perusteita 16.1.-24.4.1987 28 h; 11.9.- 4.12.1987 26 h; 22.1.-29.4.1988 28 h.

Dogmatiikan assistenttina

Vs. dogmatiikan assistenttina, systemaattisen teologian laitos, prof. Miikka Ruokasen johtamissa pääaine- ja jatkokoulutusseminaareissa sekä tuntiopettajana 1.9.1994 - 30.9.1999: 1994-1995 pääaineseminaari 2 h/viikko. Pääaineseminaarin painopistealue: kontekstuaalinen missiologia. 13 opiskelijaa. 1994-1995 jatkokoulutusseminaari 4 h/8 kertaa/vuosi. 20 opiskelijaa. 27.2.-8.5.1995 tuntiopettaja metodiopin kurssi/oppiainekohtainen osa 18 h. 1995-1996 pääaineseminaari 2 h/viikko. Pääaineseminaarin painopistealue: kontekstuaalinen missiologia. 12 opiskelijaa. 1995-1996 jatkokoulutusseminaari 4 h/8 kertaa/vuosi. 20 opiskelijaa. 1995-1996 post-tutkielmaseminaari 3h/4 kertaa pro gradu -tutkielmaa tekeville opiskelijoille. 19.2.-29.4.1996 tuntiopettaja metodiopin kurssi/oppiainekohtainen osa 18 h. 14 opiskelijaa. 1996-1997 pääaineseminaari 2 h/viikko. Pääaineseminaarin painopistealue: ehtoollisen teologia. 15 opiskelijaa. 1996-1997 jatkokoulutus-seminaari 4 h/8 kertaa/vuosi. 18 opiskelijaa. 26.2.-30.4.1997 tuntiopettaja metodiopin kurssi/oppiainekohtainen osa 18 h. 9 opiskelijaa. 1997-1998 pääaineseminaari 2 h/viikko. Pääaineseminaarin painopistealue: ehtoollisen teologia. 9 opiskelijaa. 1997-1998 jatkokoulutus-seminaari 4 h/8 kertaa/vuosi. 19 jatko-opiskelijaa. 4.3.-6.5.1998 tuntiopettaja metodiopin kurssi/oppiainekohtainen osa 18 h. 7 opiskelijaa. 1998-1999 pääaineseminaari 2 h/viikko. Pääaineseminaarin painopistealue: kristologia. 6 opiskelijaa. 1998-1999 jatkokoulutusseminaari 4 h/8 kertaa/vuosi. 31.3.-5.5.1999 tuntiopettaja metodiopin kurssi/oppiainekohtainen osa 10 h. 10 opiskelijaa. Ylimääräiset "post pro gradu" -seminaarit prof. Miikka Ruokasen kanssa dogmatiikan pääaineseminaarin aikaisemmin käyneille opiskelijoille opinnäytetyön valmiiksi saattamiseksi: 21.4.1995 klo 12-16; 28.4.1995 klo 12-16; 5.5.1995 klo 12-16; 10.11.1995 klo 12-16; 23.2.1996 klo 12-16.

Missiologian dosenttina vuodesta 1999-

Missiologian dosenttina vuodesta 1999-: Oppiaineiden välinen aineseminaari: Johdatus modernin missiologian keskeisiin trendeihin. 15.2.-18.4.2000, laajuus 1-2 ov, 12 opiskelijaa suoritti kurssin opintoviikkomerkinnöin. - Oppiaineiden välinen aineseminaari: Johdatus modernin missiologian keskeisiin suuntauksiin. 13.2.-24.4.2001, laajuus 1-2 ov, 7 opiskelijaa suoritti kurssin opintoviikkomerkinnöin. - Oppiaineiden välinen aineseminaari: Johdatus modernin missiologian keskeisiin suuntauksiin. 28.1.-15.4.2003, laajuus 1-2 ov, 11 opiskelijaa suoritti kurssin opintoviikkomerkinnöin. - Luentokurssi: Missiologian ja uskontoteologian ajankohtaisia näkökulmia. 12.1.-29.3.2004, laajuus 1-2 ov. 13 opiskelijaa, 10 suoritti kurssin opintoviikkomerkinnöin. – Luentokurssi: Kirkkojen, kirkkoliittojen ja lähetysjärjestöjen lähetys- ja uskontoteologiaa. 20.9.-13.12.2004, laajuus 1-2 ov. 8 opiskelijaa suoritti kurssin, 3 opiskelijaa 2ov, 5 opiskelijaa 1ov. – Kollokvio juutalaisten, kristittyjen ja muslimien välisen vuoropuhelun vaiheista ja edellytyksistä. 13.3.-24.4.2006, laajuus 2op. 11 opiskelijaa, 9 suoritti kurssin opintopistemerkinnöin. Kollokvio juutalaisten, kristittyjen ja muslimien välisen vuoropuhelun vaiheista ja edellytyksistä. 19.3.-2.5.2007, laajuus 2op. 12 opiskelijaa, 9 suoritti kurssin opintopistemerkinnöin. Kollokvio Johannes Damaskolaisesta paavi Benedictus XVI. 11.3.-28.4.2008, laajuus 20p. 5 opiskelijaa, jotka suorittivat kurssin opintopistemerkinnöin. Kollokvio: Johdatus modernin juutalaisuuden ja kristinuskon väliseen dialogiin 14.3.-2.5.2013, laajuus 2op. ilmoittautuneita 9 opiskelijaa, joista 6 suoritti kurssin opintopistemerkinnöin. Kollokvio: Johdatus modernin medialähetystyön teologiaan ja käytäntöihin 10.3.2014 - 28.4.2014, laajuus 3op. ilmoittautuneita 10 opiskelijaa, joista 8 suoritti kurssin opintopistemerkinnöin. Kollokvio: Johdatus modernin juutalaisuuden ja kristinuskon väliseen dialogiin 12.03.2015 - 23.04.2015,laajuus 3op. ilmoittautuneita 16 opiskelijaa, joista 13 suoritti kurssin opintopistemerkinnöin.

Teema: Miksi lähetystyötä täytyy edelleen tehdä? Alustus. Joensuun yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n vuosijuhlapäivän paneelitilaisuus. Joensuun yliopisto 23.4.2008.

Teema: Luterilainen maailmanlähetys 300 vuotta – alkutilanne: Miksi? Mihin? Miten?  23.1.2008 Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta. SY202 Uusinta systemaattista teologiaa 16.1.-16.4.2008 A7 ls 6, ke 16-18. Tiedekunnan dosenttien luentosarja.

Tieteellisten symposiumien järjestäjänä

 Tieteellisten symposiumien järjestäjänä systemaattisen teologian laitoksen puolelta: 
- Missiologinen symposium. Avaus. Oma esitelmä: Yleisen uskontoteologian suuntaukset ja perinteisen luonnollisen teologian ongelma modernin missiologian haasteena. 13.2.2001 klo 10.15-15.00 Mariankatu 11, luentosali 5, Helsinki. Osallistujia n. 100.
- Islam-symposium (1.) 5.11.2001 klo 10.15-15.30 Helsingin yliopiston pieni juhlasali. Avaus. Osallistujia n. 250. Symposiumin televisiointi TV2 tiedefoorumi: lähetys 30.1.2002 klo 12.20-13.20 (1.osa) ja 6.2.2002 klo 12.20-13.20 (2.osa).
- Islam-symposium (2.) Mystiikka, usko ja rationaalisuus kolmessa monoteistisessa uskonnossa. Oma esitelmä: Schalom Ben-Chorinin näkemys Jumalan dialogista kansansa kanssa. 4.11.2002 klo 10.15-15.00 Helsingin yliopiston pieni juhlasali. Osallistujia n 150.
- Islam-symposium (3.) Muslimit, kristityt ja yhdessä eläminen historiassa ja nykypäivänä. Iltapäivän osuuden puheeenjohtaja. 10.11.2003 klo 10.15-15.30 Helsingin yliopiston pieni juhlasali. Osallistujia n 150.

Kansainvälinen luento- ja esitelmätoiminta

Opiskelijoille ja/tai opettajille/tutkijoille missiologian näkökulmasta esitelmiä tai alustuksia vierailujeni tai konferenssien yhteydessä esim. Christianity and Chinese Culture. A Sino-Nordic Conference on Chinese Contextual Theology. Vuontispirtti (2003). Iran: Teheran, Iranin UM, Aras-halli (2002). Argentiina: The International Association for Mission Studies Conference (IAMS) (1996). Tanska: Rennord 94, Greve (1994). Japani: Kobe Lutheran Theological Seminary (1991). Taiwan: China Lutheran Seminary, Hsinchu (1991). USA: Lutheran School of Theology at Chicago (1990). JNE.  Kts. lisää alla ja myös toisaalla: Verkostoituiminen

Katso: Yliopiston viranhoito ja CV

2. ESITELMÄT, ALUSTUKSET JA MUU LUENTOTOIMINTA:

2022

2022   Uskonto julkisessa tilassa. Esimerkkitapauksena Ranskan islamilainen huivikiista. Rihimäki. Hirviveikkojen senioritapaaminen 3.10.2022

2022   Uskonnollisen symbolin monet merkitykset. Esimerkkinä Ranskan huivikiista. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät Kielikeskus, Porthania, Helsinki 19.5.2022

2022   Dialogi islamin ja kristinuskon välillä nykyaikana. osa II. Suomen teologinen instituutti. Helsinki 8.2.2022 Luentovideo Youtube Timo Vasko.

2022   Dialogi islamin ja kristinuskon välillä nykyaikana. osa I. Suomen teologinen instituutti. Helsinki 1.2.2022 Luentovideo youtube Timo Vasko

2020

2020   Hyvä tietää islamista – varhaisia kristittyjen ja muslimien kohtaamisia. Suomen teologinen instituutti. Helsinki  9.12.2020

2020   Ranskan huivikiista – puolesta ja vastaan. Suomen teologinen instituutti. Helsinki 25.11.2020. 

2020   Globaalin kirkon missio mediassa – TWR, FEBC, SAT-7. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät.Tieteiden talo, Helsinki 10.9.2020. 

2020   Globaalin kirkon missio mediassa. Medialähetys Sanansaattajat ry työntekijäpäivät. Hyvinkää 24.8.2020. 

2020   Saarna: Hattulan ev.lut. kirkko. Medialähetys sanansaattajat ry:n kirkkopyhä. Hattulan kirkko. 8.3.2020 Hattula.

2019

2019    Medialähetystyön perusteita ja Toivoa naisille -rukousliike. Kalvolan kirkko 5.5.2019

2017

2017    Kirkon missio – minun tehtäväni. Moduli. Neljä luentoa: Messiaanisten juutalaisten identiteettikysymys Israelissa. Ekumeenisen lähetysajattelun päälinjat vuoteen 2010.   Lähetystyö n globaaleja haasteita eri konteksteissa. Kirkon koulutuskeskus. Järvenpää 15.11.2017

2017    Ekumeenisen lähetysajattelun päälinjat vuoteen 2010. Esitelmä. Missiologinen seminaari Maailmanlähetys ja seurakuntalaisuus.    
            Kirkon lähetystyön keskus.  Kirkon talo. Helsinki 2.11.2017.

2016

2016    Messiaanisten juutalaisten identiteettikysymys nykypäivän Israelissa. Aapeli Saarisalon muistoseminaari.  Bergvik. 3.12.2016

2016    Keitä ovat messiaaniset juutalaiset Israelissa? Esitelmä III. Kotikallio. Espoo 20.4.2016

2015

2015    Medialähetystyön teologia ja käytännöt. Esitelmä. Hakavuoren kirkon sali. Helsinki 22.11.2015

2015    Israel ja Palestiina: Keitä ovat messiaaniset juutalaiset Israelissa? Espoon työväenopisto. Mäkkylä 6.10.2015

2015    Juutalaiset, kristityt, muslimit – Mikä yhdistää, mikä erottaa? Esitelmä II. Kotikallio. Espoo 23.2.2015

2014

2014    Juutalaiset, kristityt, muslimit – Mikä yhdistää, mikä erottaa? Esitelmä I. Kotikallio. Espoo 29.10.2014

2014    Islam Venäjällä. Kazanin terveiset. Esitelmä 14.3.2014. Muslimien kohtaaminen Suomessa, Islam-viikko 11.-14.3.2014 Suomen Raamattuopisto Kauniainen.

2012

2012    Missiologinen Intia-symposiumi: Intian uskonnot ja niiden haaste kristityille. Avauspuhe. Panelistina. 12.11.2012 Kirkkohallitus, Helsinki.

2012    Trans4Mission -lähetyskonferenssi (n. 500 osallistujaa). Paneelistina (TV 7 lähetys), Joutjärvi seurakuntakeskus. Suomen lähetysneuvoston (SLN) ja Kirkon lähetystyön keskuksen eduksen (KLK) 11.-14.10.2012

2012    Suomen lähetysneuvoston missiologinen teemapäivä – Kumppanuus lähetystyössä tänään? Avaussanat: Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmän puheenjohtaja Timo Vasko. 24.9.2012 Pihasali, SLS, Helsinki

2012    Euroopan Ecumenical Mission Council (EEMC) kokous 1.-3.2.2012 Bossey, Sveitsi.
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) uuden lähetysasiakirjaluonnoksen palautekokous.

2012    Euroopan Ecumenical Mission Council (EEMC) kokous 1.-3.2.2012 Bossey, Sveitsi.
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) uuden lähetysasiakirjaluonnoksen palautekokous.

2012    LÄHETYS- JA USKONTOTEOLOGISIA PAINOPISTEALUEITA NYKYISESSÄ MAAILMANTILANTEESSA  - Kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutus – lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) osio 20.1.2012 Suomen Raamattuopistolla, Helsingintie 10, Kauniainen.

2011

2011    VALTAKUNNALLINEN MISSIOLOGINEN SYMPOSIUMI teologeille, lähetyssihteereille, lähetystyöntekijöille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille14.11.2011 klo  Kirkkohallituksen toimitalo, 7. krs. juhlasali, Satamakatu 11, Helsinki. Järjestäjät: Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) Lähetysteologinen instituutti ja Helsingin yliopiston systemaattisen teologian osasto.
Avaus ja luento: Teologianmuodostusta dialogissa islamin kanssa: Johannes Damaskolainen 700-luvun uskontoteologina.

2011    MISSIOLOGINEN TEEMAPÄIVÄ: KOLME MAANOSAA - OIKEAT AVAIMET LÄHETYSTYÖSSÄ? 26.9.2011 klo 13-16.20, Tähtitorninkatu 18, SLS Pihasali, Helsinki.  Avauspuhe, Suomen lähetysneuvoston Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmän puheenjohtaja

2011    Teologi Johannes Damaskolaisen (n. 675 – n. 750) suhde varhaiseen islamiin.
Suomalainen Lähi-idän tutkimus – nykytila ja tulevaisuus. Suomen Lähi-idän instituutti; I Lähi-itä -kollokvio 9.-10.9.2010, Helsingin yliopisto aud. XII, Tieteiden talo, Helsinki. 9.9.2011 VII sessio: ”Ajatuksia ja argumentaatioita” Sali 312 klo 16.15 – 16.45.

2011     Lähetys- ja uskontoteologisia painopistealueita nykyisessä maailmantilanteessa. Kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutus – lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus. Kirkon lähetystyön keskuksen osio 8.4.2011 Kirkkohallitus, Satamakatu 11, Helsinki.

2011    Landreport / Finland. The European Ecumenical Mission Council (EEMC) Uppsala 9.-11.2.2011.

2010    Landreport / Finland. The European Evangelical Missison Association(EEMA).  Kapkaupunki 16.-25.10.2010.

2010

2010     Suomen lähetysneuvoston Missiologinen teemapäivä: Suomen lähetysneuvoston suhde Edinburghin liikkeeseen ja Lausannen liikkeeseen ennen ja tänään. Avauspuhe. 27.9.2010. Pihasali. SLS. Helsinki. http://www.lahetysneuvosto.fi/uutiset/vuoden_2010_koulutuspaivat/missiologinen_teemapaiva/

2010    Edinburgh II ja Lausanne III Kapkaupunki – historiallisten lähetyskonferenssien vuosi 2010.  Kansainvälisten foorumien lähetys- ja uskontoteologisia painopistealueita nykyisessä maailmantilanteessa 2000-2010. Kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutus – lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus. Kirkon lähetystyön keskuksen osio SLS:n ja ELK:n kursseille 9.4.2010 kirkkohallitus, Satamakatu 11, Helsinki.

2010    Kansainvälisten foorumien lähetys- ja uskontoteologisia painopistealueita nykyisessä maailmantilanteessa 2000-2010. Dosenttiluentosarja ekumeenisen liikkeen ja missiologian keskeisistä kysymyksistä: Edinburgh 1910-2010, 30.3.2010 klo 16-18 Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, ls. 6, Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Missiologian dosentti Timo.

2010    Ikkuna islamiin -kurssi. Luennot: Kirkon ja islamin kohtaamisen vaiheista 1400 vuoden ajalta (18.3.). Islam Euroopassa (19.3.).  Islamilainen laki ja auktoriteetit Euroopassa ( 19.3.). Kurssi Kirkon koulutuskeskuksen tiloissa. Kurssin yleisjohto.  18.-20.3.2010 Järvenpää. 

2010    Sijaistraumatisoituminen lähetystyössä. Avaussanat ja alkuhartaus. Suomen lähetysneuvoston teemapäivä 2.3.2010 Pihasali, SLS, Tähtitorninkatu 18, Helsinki.

2010    Edinburgh II ja Lausanne III Kapkaupunki – historiallisten lähetyskonferenssien vuosi 2010. Helsingin ekumeeninen toimikunta - yleisöluento 15.2.2010 Annankatu 1 Helsinki.  

2010   Kristinuskon ja islamin varhaisia kohtaamisia. Oman tutkimuksen esittely. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) kolmas kansallinen konferenssi 15.1.2010 Siuntiossa. Konferenssin järjestäjinä puolustus- ja ulkoministeriö, Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto ja Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö, Avaus: ulkoministeri Alexander Stubb. Siuntio 15.1.2010.

2009

Avauspuhe Suomen lähetysneuvoston (SLN) puheenjohtajana SLN:n 90-vuotisjuhlassa 8.11.2009 SLS:n kirkko, Helsinki.

Avauspuhe: Lähetyskumppanuus tänään - lähetys vai rahalähetys? Suomen lähetysneuvoston (SLN) Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmän järjestämä Missiologinen teemapäivä. Pihasali, SLS. Helsinki 28.9.2009.

EEMA:n ja EEA:n kokoukset; Suomen maaraportti. Coma Rugassa 21.-24.4.2009.

Ajankohtaista lähetysteologin päydältä. Lähetyskurssien yhteinen KLK-päivä 26.3.2009 Kirkon toimitalo, Helsinki.

“MIGRATION AND MISSION IN EUROPE” -  EUROPEAN ECUMENICAL  MISSION COUNCIL (EEMC) LEADERS CONFERENCE IN HAMBURG 4.- 6.2.2009 - Euroopan ekumeenisten lähetysneuvostojen puheenjohtajien neuvottelu.Suomen maaraportti. Hampuri 4.-6.2.2009

2008

Lähetys ja uskontojen kohtaaminen. Alustusesitelmä. Suomen lähetysneuvottelu II Helsinki, Kulttuurikeskus Sofia 18.11.2008. www.lahetysneuvosto.fihttp://www.ekumenia.fi/lahetysyhteistyo/suomen_lahetysneuvottelu_ii_kristinusko_huomisen_maailmassa_-_sofian_viesti_2008/?session=29479783

Lähetyskonferenssin neuvottelukunnan puheenjohtajan päätöspuhe ja osallistujien lähettäminen. GODMISSION. Nuorten aikuisten lähetyskonferessi Trans4mission08. 26.10.2008 Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki. www.lahetyskonffa.fi

 Missiologinen lähetyksen teemapäivä – Lähetyksen haaste: islamin kohtaaminen Euroopassa. Teemapäivän avaus. Suomen lähetysneuvosto – lähetysstrategian ja lähetysteologian työryhmä. 29.9.2008 Tähtitorninkatu 18, SLS Pihasali, Helsinki. www.lahetysneuvosto.fi

 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MISSION STUDIES (IAMS) 12. YLEISKOKOUS JA THE NORDIC INSTITUTE FOR MISSIOLOGICAL AND ECUMENICAL RESEARCH (NIME) VUOSIKOKOUS, BALATONFÜRED, 16.-23.8.2008 NIME:n kokouksessa Suomen / Kirkon lähetyskeskuksen maaraportti.

Lutherische Europäische Kommission für Kirche und Judentum (LEKKJ) in Verbindung mit dem lutherischen Weltbund LEKKJ- Jahrestagung. Venetsia 29.5.- 2.6.2008. Länderbericht: Finnland. 

Miksi lähetystyötä täytyy edelleen tehdä? Alustus. Joensuun yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n vuosijuhlapäivän paneelitilaisuus. Joensuun yliopisto 23.4.2008.      

ISLAM, KRISTINUSKO JA EUROOPPA -asiantuntijaseminaari, puheenvuoro. EU:n parlamentin päärakennus, Bryssel 17.4.2008
      
”Yliopisto haasteiden ristiaallokossa”. Avauspuheenvuoro keskustelutilaisuudessa, jossa Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto piti alustusesitelmän. Oma esitys Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Arppeanum, Helsinki. 17.3.2008. http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/200803/200803171615_13931.html                            

Länsimainen kulttuuri ja muslimikulttuuri törmäyskurssilla? Esitelmä Lions-kokouksen jäsenille ja talon henkilöstölle, palvelutalo Merikartano 12.2.2008 Espoo. 

THE MEETING OF THE GENERAL SECRETARIES OF THE EUROPEAN ECUMENICAL MISSION COUNCIL (EEMC) 30.1.- 1.2.2008, the Royal Foundation of St. Katherine, London. Suomen maaraportti.

2007

Orientierungskonferenz ”Zukunft der Zusammenarbeit der grossen Religionen in Deutschland“ 22.-23.10.2007 in Frankfurt am Main. Alustus 23.10.2007.

Lähetysteologinen teemapäivä: Messiaaninen juutalaisuus. Avausalustus. Järjestäneen työryhmän puheenjohtaja. Suomen lähetysseuran Pihasali 8.10.2007 klo 12-16. Yhteistyöhanke: Suomen lähetysneuvosto (SLN), Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN), Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). http://www.lahetysneuvosto.fi/

Kirkkomme ja sen evankelioimistyön suhde Maailman evankelioimisen Suomen keskukseen (MESK). Alustava selvitys MESK:n teologiasta, kansainvälisistä ja kotimaisista yhteyksistä, itseymmärryksestä ja toiminnan pääpiirteistä sekä johtopäätöksiä. Evankelioimistyön toimikunta, kirkkohallitus. Alustus 17.9.2007

Suomen lähetysneuvoston (SLN) teemapäivän avaus. Lähetys ja kehitysyhteistyö.  Helsinki 21.5.2007. http://www.lahetysneuvosto.fi/uutiset/timo_vaskon_avauspuhe_21_5_07/

Lutherische Europäische Kommission für Kirche und Judentum (LEKKJ) in Verbindung mit dem lutherischen Weltbund LEKKJ-Jahrestagung 2007, 10.–14.Mai, Oslo Länderberichte: Finnland.

The local church as an agent for intercultural dialogue. Case studies from local churches  in Estonia, Finland and Sweden. Finland: Timo Vasko. Tallinn 12.4.2007.  – Local parishes and the intercultural dialogue: Conference in Tallinn, Estonia, April 11–13,2007.

Pietistis-luterilaisen lähetystyön alkamisesta Intian Trankebarissa 300 vuotta. Alustusesitelmä. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) opillisten kysymysten jaosto. Helsinki 8.3.2007.

Kristinuskon ja islamin kohtaamisen vaiheita ja malleja. Tuusulan kansalaisopisto. Tuusula 28.2.2007.

Kirkko ja islam -kohtaamisen malleja ja vaiheita. Alustusesitelmä. Opiskelijoiden Lähetysliitto. Helsinki 9.2.2007.

Kirkko ja islam. Kommenttipuheenvuoro. Uskonnot rauhan edistäjinä. Kirkon ulkomaantoimijoiden kokous. Kirkkohallitus. Helsinki 9.2.2007.

2006

Kymmenen vuotta vuoropuhelua Suomen luterilaisen kirkon ja muslimijärjestöjen välillä Suomessa. Alustus 10-vuotisjuhlatilaisuudessa. Turku 9.12.2006.

Pyhyyden ja vapauden suhde. Alustus paneelikeskustelussa. Kulttuurifoorumi 2006 Espoo. Elävien ajattelijoiden klubi. WeeGee-talo 1.12.2006.

Kristinuskon ja islamin kohtaamisen vaiheita ja malleja. Kolme luentoa. Helsingin yliopisto & Ikäihmisten yliopisto & Lahden työväenopisto. Lahden Aikuiskoulutuskeskus. 17.11.2006.

Lähetyksen teemapäivä: Maailmanlähetys eri vaiheissa – näkökulmana  Intian niemimaa. Alustus: Luterilaisen maailmanlähetyksen alkamisesta Trankebarissa 300 vuotta. Helsinki 30.10.2006. Järj. Suomen lähetysneuvosto (SLN), Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN).

Pietistis-luterilaisen lähetystyön alkamisesta Intian Trankebarissa 300 vuotta. Intia-seminaari otsikolla ”Intian ihme”. 11.10.2006 Myyrmäen kirkko. Vantaa.

Luterilainen maailmanlähetys 300 vuotta. Alustusesitelmä matkasta Intiaan 4.-18.7.2006. Espoonlahden kirkko 8.10.2006. Espoo.

NIME annual report from the member institutions: The Evangelical-Lutheran Church of Finland, Department for International Relations, Office for Global Mission, 2005-2006. Paris, August 24th 2006. (NIME = Nordic Institute of Missionary and  Ecumenical Research).Kirkon lähetystyön keskuksen edustajana.

Intia, Trankebar, luterilaisen lähetystyön 300-vuotisjuhla Uusi Jerusalem –  kirkossa  8.-9.7.2006. Suomen ev.-lut. kirkon ja Kirkon ulkomaanavun tervehdys.

Die Lutherische Europäische Kommission für Kirche und Judentum (LEKKJ).  Hannover 8.-12.6.2006. Suomen ev.-lut. kirkon edustajana alustus: Länderbericht: Finnland

Lähetysteologisia näkökulmia seurakunnan missioon. Kaksi alustusesitelmää. Espoon hiippakunnan lähetyssihteerien ja –teologien neuvottelupäivä. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli 16.5.2006 Espoo.

Ajankohtaista lähetysteologiassa. Lähetystyöntekijäkurssin vierailupäivä kirkkohallituksessa / kirkon lähetystyön keskuksessa (KLK) 9.5.2006, Helsinki.

13. KMN:n maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin reflektointia (Ateena 9.-16.5.2005). Alustusesitelmä: Kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN)  asettaman lähetys- ja uskontoteologian työryhmän kokous 10.1.2006. Kirkkohallitus,  Helsinki.

2005           LML:n uuden lähetysasiakirjan "Mission in Context" merkitys evankelioimistyöhön ja seurakunnalliseen työhön. Alustus: Kirkkohallitus, kirkon evankelioimistyön toimikunnan kokous 28.11.2005.                 

                   Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) opillisten kysymysten jaostossa kommenttipuheenvuoro alustuksiin koskien Ateenassa pidetyn KMN:n maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssia 2005. Lähetysopisto SLS 24.11.2005 Helsinki.     

                   Maailmanlähetys ja Pyhä Henki. Suomen lähetysneuvoston (SLN) teemapäivä. Päätössanat. Suomen Lähetysneuvosto & Helsinki 7.11.2005.

                   Kirkon lähetystyön keskus ja sen toiminnan nykynäkymiä. Alustus 1. Espoon hiippakunnan 1ähetyspäivässä 24.9.2005. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Espoo. 

                   Evankeliumi ja moniarvoinen uskontojen maailma – kohtaamista vai konfliktia? Hard Talk Café. Sähkötalo - Helsingin Energian toimitalo. Helsinki 19.9.2005.

                   Tulevaisuuden Eurooppa. Alustusesitelmä. Eurooppa-päivä – kohti uutta yhteistä Eurooppaa. Perkkaan kappelin seurakuntatalo. Järj. Leppävaaran srk. Espoo.  

2004           Kirkon ja islamin kohtaamisen vaiheista 1400 vuoden ajalta. Esitelmä.  ”Ikkuna islamiin” (2ov) Lähijakso I, 26.11.2004. Järvenpää. Järjestäjät: Kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN)       islam-työryhmä ja kirkon koulutuskeskus.   

                   Evankelioimistyön perusteet. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) jäsenyhteisöjen käsitys evankelioimisesta. Alustusesitelmä. Lähetys- ja evankelioimistyön foorumi. Helsinki 24.11.2004.

                   Missio-käsite Luterilaisen maailmanliiton ja  Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysasiakirjoissa. Esitelmä. Suomen lähetysneuvoston (SLN) missiologinen teemapäivä. Helsinki 27.10.2004. 

                   Nykyaikaisen lähetysstrategian perusteita globaalissa kontekstissa. Suomen Pipliaseuran työntekijöiden neuvottelu. Helsinki. 22.9.2004. (14 sivua).

                   Islam Euroopassa ja Suomessa sekä kirkon islam-työryhmän tuloksia. Alustusesitelmä. Asiantuntijatapaaminen. Ulkoministeriö. Helsinki. 9.6.2004. (25 sivua). 

                   Lähetyksen ajankohtaiset trendit maailmalla. Alustusesitelmä. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyön neuvottelupäivät. Helsingin kristillinen opisto. Helsinki 3.4.2004. (20 sivua).  

                   Ymmärrämmekö islamia? Ranskan huivikiista ja Iranin parlamenttivaalit. Kirkon lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöiden yhteinen koulutusosio: islam.  30.3.2004 klo 10.11.15. Suomen Lähetysseuran Lähetysopisto, Helsinki. (13 sivua) 

                   Ymmärrämmekö islamia? Alustus. Kristillisen kulttuuriliiton tiedeklubi 17.2.2004 Kirkon toimitalo, Satamakatu 11 7. krs. takkahuone, klo 17-18.30, Helsinki. (13 sivua). 

2003           Evankeliumin julistamisen perusteet – kartoitus. Alustus. Suomen Ekumeenisen Neuvoston opillisten kysymysten jaosto 20.11.2003. (5 sivua).

                   Euroopan juutalaislähetystyön vaiheita. Esitelmä. Juutalaiset ja Jeesus -seminaari. 13.10.2003. Helsinki. Näkinkuja 3. (11 sivua)

                   CHISTIANITY AND CHINESE CULTURE. A Sino-Nordic Conference on Chinese Contextual Theology Finland, Lappland (Hotel Vuontispirtti, Raattama) August 13-17, 2003. August 14, 2003: Reasons for an Easy Access of Christianity into Chinese Culture --- The cultural relativity between Religion and Morality from the method of Matteo Ricci’s Missionary Work in China. Wan Junren: Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Qinghua University. Response: Dr Timo Vasko. (1 sivu).

                   Juutalaisten ja kristittyjen uskontodialogin edellytyksistä. Ikkuna juutalaisuuteen –kurssi. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää  29.3. 2003. Esitelmä (22 sivua). 

2002 Nykyaikaisen lähetysstrategian perusteita. Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöjen lähetyskurssien yhteinen vierailupäivä Kirkon lähetystyön keskuksessa (KLK) 10.12.2002.

Schalom Ben-Chorinin näkemys Jumalan dialogista kansansa kanssa. Mystiikka, usko ja rationaalisuus kolmessa monoteistisessa uskonnossa. Symposium 4.11.2002 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa Fabianinkatu 33.

Kirkot lähetystilanteessa tässä maailmassa I. Kuopion hiippakunnan lähetysseminaari 5.10.02 Lapinlahti, Portaanpään kristillinen opisto.

Kirkot lähetystilanteessa tässä maailmassa II. Kuopion hiippakunnan lähetysseminaari 28.9.02 Liperi  Vaivion kurssikeskus.

Juutalaisuuden ja islamin uskonnolliset tulevaisuuden odotukset ja Jerusalem.   Lähi-itäpaneeli: LÄHI-ITÄ – ei historian syyllisiä vaan tulevaisuuden ratkaisuja. 28.5.2002 Helsingin yliopisto, pieni juhlasali. Järj. valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry. ja oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Pykälä ry.

The Concept of Religious Call from Christian View. 9.4.2002 Teheranissa uskontodialogi shiiamuslimien kanssa. Esitelmä Iranin UM:n kutsumana, osallistujana suomalaisessa nelihenkisessä valtuuskunnassa. 

Kokonaisvaltainen lähetysnäkemys edistää kokonaisvaltaista rauhaa. Alustus 28.1.2002. Kirkon Missio 2000-luvulla, Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi 28.-29.1.2002 Tampere. Ilon asema VI, Kristus uskontojen noutopöydässä.

2001 Dominus Iesus –julistus katolisen kirkon uskon selkeyttämiseksi nykyisessä lähetys- ja uskontodialogitilanteessa. Suomen Ekumeenisen neuvoston opillisten kysymysten jaosto 23.11.2001, Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus.

Islam-symposiumin avausalustus. 5.11.2001 yliopiston pieni juhlasali. Helsinki. (Televisiointi, n. 250 osallistujaa).

Ilmoituskäsityksen ongelma Schalom Ben-Chorinin teologiassa. Luento sarjassa: Juutalaisuus ennen ja nyt. STI Helsinki 14.3.2001.

Yleisen uskontoteologian suuntaukset ja perinteinen luonnollinen teologia modernin missiologian ongelmina. Missiologinen symposium 13.2.2001, Helsingin yliopisto, Mariankatu 11.

2000          Japani, lähetys ja uskonnot. Tervehdyspuhe: Japanin lähetyksen historia seminaaripäivä 29.9.2000, Helsingin yliopisto, pieni juhlasali.

                   Kristinusko ja juutalaisuus – mikä yhdistää mikä erottaa?  Opiskelijain Lähetysliitto (OL) 3.11.2000 Helsinki. 

                   How is awareness of acquiring research knowledge by writing built? – Innovations in Higher Education 2000 –Congress in Helsinki 30.8.-2.9.2000. Helsingin yliopiston päärakennus 1.9.2000. (5 siv.)

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland / Kyrkans missionscentral – Verksamheten år 1999 i huvuddrag. - Annual Conference of the Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research. University of Aarhus August 18-21, 2000. The Religious Encounter in the new Millennium, Gospel and Cultures facing Globalisation. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) edustajana.

Kristinuskon ja islamin kohtaamisen perusteita ja opetuksia. 8.5.2000. Islam-viikko 8.-11.5. 2000 ”Kunnian ja häpeän jännitteessä”. SRO / Kauniainen. (5 siv.). 

Tavoitteena missiologian & uskontoteologian lahjoitusprofessuuri Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Alustusesitelmä Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen (TYT) järjestämä keskustelutilaisuus 5.4.2000 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa sh 3. (5 siv.)

Lähetysteologisia ja lähetysstrategisia näköaloja lähetystehtävän toteuttamiseen nykypäivän maailmassa. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen valtakunnallinen evankeliumijuhla Elimäellä. 1.7.2000. (5 siv.).

Johdatus modernin missiologian keskeisin trendeihin. Dosenttiopetus  / aineseminaari Helsingin yliopisto / teologinen tiedekunta 15.2.-18.4.2000 (20 h). (www.evl.fi/kkh/klk/missiolgiaa)

1999           Suomen Akatemian rahoittaman Gospel and cultures –tutkimusprojektin kuulumisia. Helsingin kaupungin opetusvirasto / yleissivistävä koulutuslinja / uskonnonopettajille: Uskonto 2001. Kirkko, koulu ja uskonnonopetus. Seminaari. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos & Helsingin hiippakunta. 4.3.1999 Systemaattisen teologian laitoksella.  

1998          The religious situation in Finland (katsaus). European ecumenical mission conference. Stavanger 14.-17.8.1998.                           

1997           NIME:n (Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research) vuosikokous. Skálholt. Islanti. 21-24.8.1997. Osallistuminen systemaattisen teologian laitoksen ja LK:n vuosikokousedustajana; maaraportti.

1996  Luterilaisen ja katolisen lähetysteologian perusteita. STI. Helsinki 23.10.1996.

Uskontojen Eurooppa. Yksi Eurooppa - kaksi Suomea. Eurooppa-seminaari seuraavan sukupolven päättäjille. Suomenlinnan upseerikerho. Helsinki 25.9.1996.     

Keitä ovat messiaaniset juutalaiset? Kristittyjen messiaanisten juutalaisten opinmuodostusta käsittelevän seminaarin valmistelukokous. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. 23.5.1996.

Lutheran Theology and the Problem of Reincarnation (= kanavaesitelmä). 9th IAMS (The International Association for Mission Studies) Conference. Buenos   Aires. 18.4.1996. 

1995 Gospel and Cultures. The Contemporary Projects in the Field of Contextual Theology in the Department of Systematic Theology (= alustusesitelmä). Gospel and Cultures - Gospel and Our Culture. SEN:n (Suomen ekumeeninen neuvosto) valmisteleva seminaari KMN:n Brasiliassa 1996 järjestettävää lähetyskonferenssia varten. Lärkulla. 8.-9.12.1995. 

The Contemporary Projects in the Field of Contextual Theology in the Department of Systematic Theology in the University of Helsinki/the Faculty of Theology. (Raportti). De enskilda teologiska diciplinerna som bidragsgivare till en teologiska utbildningen: Ekumenik och missionsteologi. Teologisk utbildning i Norden 24 -26 november 1995. Järvenpää.

The Contemporary Projects in the Department of Systematic Theology in the University of Helsinki / the Faculty Field of Theology. NIME:s årsmöte och        studiedagar i Uppsala 19-21.8. 1995. 

Islam - uskonto poliittisena järjestelmänä. Kirkko ja valtio -kurssi. Hotelli Arthur. Helsinki. 23.5.1995.

Uudet uskonnot. Medipiiri - lääketieteen opiskelijoiden yhdistys. Helsinki. 24.4.1995.

Kristinusko ja jälleensyntymä. Forum Humanum ry / Uskontotieteen laitos. Helsinki 8.3.1995.

1994  A Land Report / Finland. LML/Christianity and Other Faiths in Europe Today. Järvenpää. 25.-29.8.1994.

Lutheran Theology and the Problem of Reincarnation. Rennord 94. Greve/Tanska. 22.-25.8.1994.

New Age ja uudet uskonnot. Lentäjien pilottipiiri. Helsinki. 9.11.1994.

Muslimiyhteisö Suomessa. Muslimin kohtaaminen Suomessa. Kurssi islamista.Kauniainen. 29.5.1995.

Muslimin ja kristityn avioliitto. Muslimin kohtaaminen Suomessa. Kurssi islamista. Kauniainen. 29.5.1995.

Uudet uskonnolliset liikkeet. Oulun Diakoniaopisto. 3 luentoa. Oulu. 29.4.1994.

Kristitty ja uudet uskonnot. Kauppakorkeakoulun opiskelijailta. Helsinki. 21.11.1994.

Luterilainen lähetyskäsitys. KLK:n kurssi lähetystyöntekijäkandidaateille. Sääksi/ Nurmijärvi. 14.3.1994.

Kristillisen jumalakäsityksen peruspiirteitä. Jumala-seminaari ja dialogi. Maailman kristinuskon yhdistämisseura r.y.:n temppelissä. Helsinki. 3.3.1994.

Aasian ja Afrikan lähetystyön lähetysteologisia painopistealueita. Lähetystyöntekijäkandidaattikurssi. Sääksin kurssikeskus/Nurmijärvi. 14.3.1994.

New Age ja uudet uskonnot - ajankohtainen tehtävä seurakunnille. Kulosaaren   kirkko/Helsinki. 6.3.1994.

Eurooppa Lähetyskenttänä. Helsingin seudun eläkeläisteologien kokous. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. Helsinki. 19.1.1994.

1993 Tapausesimerkkejä uskontojen tarjonnasta ja niiden elementtien analyysejä. New Age ja uudet uskonnot  - ajankohtainen tehtävä seurakunnille. Oulun hiippakunnan perehdyttämiskurssi lähetystyöstä ja kasvatustyöstä vastaaville teologeille. Posio, Lapiosalmi. 20.10.1993.

Luterilainen uskonkäsitys ja reinkarnaation ongelma. Oulun hiippakunnan perehdyttämiskurssi teologeille. Posio, Lapiosalmi. 20.10.1993.

Kristitty ja juutalainen - mikä yhdistää mikä erottaa? Dialogi Scholem Bolotowskyn kanssa. Herttoniemen kirkko. Helsinki. 4.2.1993.

Uusien uskontojen kohtaaminen: New Age ja uudet uskonnot. Yksi vai monta elämää? Jälleensyntymisen ongelma. Ilmajoen rovastikunnan teemapäivä. Ilmajoki. 30.10.1993.

"Onko kirkolla enää mitään virkaa?" Helsingin kristillinen työväenyhdistyksen paneelikeskustelu. Agricolan kirkon krypta. Helsinki. 21.10.1993.

Ajankohtainen islam - rukous on voimallinen. Ajankohtaisia rukousaiheita. Muslimien keskuudessa työskentelevien lähetystyöntekijöiden rukous- ja  yhteyspäivät. Lähetyskirkko. SLS. Helsinki. 12.9.1993.

"Jihad-kilvoitus". Rukous- ja yhteyspäivät. KLK:n islam-jaosto ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Alppila/Helsinki. 11.-12.9.

Uudet uskonnot - vanhaa, uutta ja arvaamatonta. New age ja uudet uskonnot - kurssin avausesitelmä. Ryttylä. 26.5.1993.

Yksi vai monta elämää? Reinkarnaation ongelma ja lähetystyö. Lähetystyöntekijäkandidaattikurssi. Kirkon lähetystyön keskus (KLK). Helsinki.  29.3.1993.

Uudet uskonnot. 2 esitelmää. Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät. Tampere. 17.5.1993.

Uudet uskonnot. Helsingin seurakuntien palvelevan puhelimen vapaaehtoistyöntekijöiden täydennyskoulutuspäivä. Kallio, Helsinki. 10.2.1993.

1992 Islam tänään. Avausalustus. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) syyskokous. Kuopio. 12.11.1992.

Miksi juuri kristinusko? Aikamme kysymyksiä - Raamattu 350 vuotta -  luentosarja. Forssan kansalaisopisto. Forssa. 29.10.1992.

"Umma ja ekklesia" - Muhammedin kansa ja kirkko. Avausesitelmä. Islam-työn  opinto- ja rukouspäivä. KLK:n islam-jaosto ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Alppila/Helsinki. 6.9.1992.

Uskontojen kohtaamisen haaste. Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) / Opillisten kysymysten jaosto. Helsinki. 21.2.1992. 

Lähetystyöstä Kaakkois-Aasiassa. Espoonlahden kirkko, Espoo. 5.4.1992.

New Age ja uudet uskonnot - harhaa vai uusia mahdollisuuksia? Meilahden  kirkko. Helsinki. 18.9.1992.

Aasian ja Afrikan lähetystilanteen painopistealueita. Lähetysyhdistys Sanansaattajat ry:n kesäpäivät. Hartola. 3.7.1992.

Uususkontojen haaste ja New Age. Kirkkopuiston seurakuntakoti. Riihimäki. 29.1.1992.

Uudet uskonnot ja niiden kohtaaminen. Isonkyrön rovastikunnan rovastikuntakokous. Vaasa. 28.1.1992.

Eri uskonnot ja uskonnolliset liikkeet Suomessa. Lähetystyön strategiakurssi. Nilsiän Aholansaari. 8.2.1992.

New Agen ja uusien uskontojen haaste. Talvitapahtuma. Körttikodin opiskelijoiden kurssi. Nilsiän Aholansaari. 7.2.1992.

Luterilainen lähetyskäsitys. Uudet uskonnot. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) kurssi lähetystyöntekijäkandidaateille. Sääksi, Nurmijärvi. 6.4.1992.

1991 Foundations of Lutheran Mission. Vierailuluennot: Kobe Lutheran Theological Seminary. 2 luentoa. Kobe. Japani. 10.4. 1991; China Lutheran Seminary. Luento. Hsinchu, Taiwan. 15.4.1991.  

Jumalan, Luojan ja Isän missio. Lähetysteologinen kurssi / KLK. Kirkon koulutuskeskus. Järvenpää 1.10.1991.

KMN ja Lausanne-liike lähetysteologian suunnannäyttäjänä. Lähetysteologinen kurssi / KLK. Kirkon koulutuskeskus. Järvenpää. 4.10.1991.

Islam. Sarja vieraista uskonnoista. Puotilan kappeli, Helsinki. 17.11.1991.

Pääkaupunkiseutu ja uususkontojen haaste. Espoon rovastikunnan teologien koulutuspäivä. Leppävaaran srk-keskus. Leppävaara. 12.11.1991.

Luterilaisen lähetyskäsityksen perusteita. Lähetystyöntekijäkandidaattikurssi. Kirkon lähetystyön keskus (KLK). Sääksi, Nurmijärvi. 7.10.1991.

KLK:n islam-jaoston toiminnan painopisteitä. Muslimien keskuudessa työskentelevien lähetystyöntekijöiden neuvottelu- ja rukouspäivä. Helsinki.   31.8.1991.

Tunnetko todella juutalaisuutta? Mikä kristittyjä ja juutalaisia yhdistää tai erottaa? 2 esitelmää. Varkauden srk. Varkaus. 9.1.1991.

Luterilaisen LEKKJ:n dokumentin "Erklärung zur Begegnung zwischen lutherischen Christen und Juden" (1990) kriittinen arvio. Israel-symposium.   STI. Helsinki. 8.3.1991.

Lähetyksen megatrendit 2000: KMN ja Lausanne-liike lähetysteologian suunnannäyttäjinä. Kirkon lähetysneuvottelu. Kauklahti, Espoo. 23.8.1991.

Maailmankatsomukset kohtaavat. Turusta Eurooppaan -luentosarja. Turun  kaupungin kouluvirasto. Turku. 11.9.1991.

Luterilainen lähetyskäsitys. KLK:n kurssi lähetystyöntekijäkandidaateille. Sääksi, Nurmijärvi. 18.3.1991.

The Challenge of New Age and Other New Religions. Uususkontoseminaarin avaus. Systemaattisen teologian laitos. Helsinki. 4.3.1991.

New Age -liikkeen opilliset perusteet. Uusia uskontoja käsittelevä seminaari.  Teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos. Helsinki. 4.3.1991.

Persianlahden tilanne ja lähetystyö. Espoonlahden srk. Espoo. 17.3.1991.

Kristinuskon ja islamin kohtaaminen Euroopassa. Helsingin seurakuntamiehet  r.y.:n avoin seurakuntailta. Itä-Pasila, Helsinki. 16.3.1991.

1990 Uskonnot uudistuvan lähetysteologian ongelmana. Suomalaisen teologisen  kirjallisuusseuran symposium 1990: Kirkon uudistusten teologia. Helsingin yliopisto. 28.11.1990.

Mitä kuuluu moskeijasta? Kasvu kansainvälisyyteen ja vastuuseen kurssi. Kajaanin srk. Kajaani. 6.11.1990.

Foundations of Lutheran Mission. USA: Lutheran School of Theology at Chicago. Chicago. LWF Working Group on Other Faiths. 2 esitelmää. St. Paul   / Minneapolis. USA. 1.-13.5.1990.  

Luterilaisen lähetyskäsityksen perusteita. 2 luentoa. STI. Helsinki. 14.11.1990.

Luterilainen lähetyskäsitys. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) yhteinen kurssi  lähetystyöntekijäkandidaateille. Sääksin, Nurmijärvi. 2.4.1990.

Opening of the NIME's seminar. Healing ministry. Concept of healing in the  Religions - Challenges to the healing ministry of the church in mission. Helsingin    yliopisto, systemaattisen teologian laitos. Helsinki. 16.8.1990.

Islam Euroopassa, Suomessa, täällä. Jyväskylän rovastikunnan työntekijöiden lähetyskoulutuspäivä. Jyväskylä. 9.10.1990.

Lähetysteologian kansainvälisyys virikkeiden ja ilon aiheena. Kirkon lähetysneuvottelu. Lapua. 23.8.1990.

Mitä välineitä tämän päivän missiologia tarjoaa vieraantuneiden kohtaamiseen? Vieraantuneiden kohtaaminen: kanavatyöskentely. Kirkon lähetysneuvottelu. Lapua. 23.8.1990.

Vieraat uskonnot -kurssi. Luentokurssi syyslukukausi 20 tuntia. Luther-opisto   diakonia- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijat. Järvenpää. 1990.

Moniuskontoinen ja -kulttuurinen Pohjois-Eurooppa. Iin srk:n ryhmän vierailu.Helsinki. 24.5.1990.

Kolmiyhteisen Jumalan lähetys - mitä se on? Islam. Lähetystyön strategiakurssi. Aholansaaari, Nilsiä. 4.-6.2.1990.

KLK:n islam-jaosto toiminnasta. Jumalan Sana keskellämme / neuvottelu- ja  rukouspäivä. Alppitalo, Helsinki. 1.9.1990.

1989 Missiologisen opetuksen edistäminen Suomessa. Neuvottelun avausalustus. Helsinki. 28.11.1989. Lapsen tarpeet ja lähetyksen näkökulma ennen ja nyt. Lapua hpk:n lähetysseminaari. Haapaniemi. 7.10.1989.

Ekumeenisen missiologian painopistealueita. Lähetysteologinen kurssi 30.10.1989 Järvenpää.

Eurooppa lähetysteologisena tehtävänä. Laihia. 8.10.1989.

Lähetystyö tänään. San Antonion ja Manilan lähetyskokousten arviointia. Avausalustus. Ortodoksisen srk:n sali. Helsinki. 12.10.1989.

Islam, Pohjoismaat ja yhtenevä Eurooppa. Rotary Club, Hyvinkää. 17.10.1989.

KLK:n ja islam-jaoston painopistealueita. Muslimien keskuudessa työskentelevien lähetystyöntekijöiden neuvottelu- ja rukouspäivä. Helsinki.         16.9.1989.

Eurooppa lähetysteologisena tehtävänä. Jyväskylän kesä 30.6.1989. Jyväskylä.

Yhdessä Jumalan lähetyksessä. LML:n lähetysdokumentti. KLK:n yhteinen kurssi lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijäkandidaateille. Nurmijärvi, Sääksi.       13.3.1989.

Juutalaislähetys lähetysteologisena ongelmana eri aikakausina. Kristus Lähi- Idässä. Ryttylä 16.9.1989.

Islam-kanavan avausalustus. Kristus kaupungin kadulla. Kirkon lähetyskokous.Mikkeli. 11.11.1989.

Eurooppa lähetysteologisena tehtävänä. Männistön srk. Kuopio. 9.11.1989.

Vieraat uskonnot -kurssi. Luentokurssi syyslukukausi 20 tuntia. Luther-opisto /diakonia- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijat. Järvenpää. 1989.

"Tapahtukoon sinun tahtosi - lähetystyö Kristuksen tavoin". Uusi Valamo. Heinävesi. 18.2.1989.

1988 Kohti luterilaista lähetysnäkyä. KLK:n lähetystyöntekijäkandidaattikurssi.  Sääksi, Nurmijärvi. 14.3.1988.

Avausalustus. Valtakunnallinen lähetysteologinen luentopäivä. Lähetysteologien  neuvottelu. Helsinki. 23.11.1988.

Juutalaislähetyksen polttokohtia. Lähetysteologiset opintopäivät. Ryttylä.  2.5.1988.

Juutalaislähetyksen raamatulliset perusteet. SEKL Alppitalo. Helsinki. 4.9.1988.

Juutalaisuuden perusteita. Helsingin yliopisto / Aasian ja Afrikan kielten ja  kulttuurien laitos. Tuntiopettaja. Luentokurssi 28 tuntia. Helsinki. 22.1.-   29.4.1988.

1987 Dialogi lähetystyössä. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyöntekijäkurssi. 2    luentoa. Suomen Raamattuopisto. Kauniainen. 12.11.1987. 

Juutalaisuuden perusteita. Helsingin yliopisto / Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos. Tuntiopettaja. Luentokurssi 28 tuntia. Helsinki.16.1.-    24.4.1987.

Juutalaisuuden perusteita. Helsingin yliopisto / Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos. Tuntiopettaja. Luentokurssi 26 tuntia. Helsinki. 11.9.-  4.12.1987.

Symboliikan perusteet. Lähetystyöntekijäkurssi. 6 luentoa. Suomen lähetysseura  (SLS). Helsinki. 26.- 30.1.1987.

Juutalaislähetyksen perusteet. Lähetystyöntekijäkurssi. 4 luentoa. Suomen  luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY). Helsinki. 15.5.1987.

Juutalaisuus - Tooran ja liittojen uskonto. Maailmanuskonnot - luentosarja. 2  luentoa. Lopen opisto. Loppi. 17.2.1987.

Juutalaisuuden perusteita. Lähetystyöntekijäkurssi. 6 luentoa. Suomen  lähetysseura (SLS). Lähetysopisto. Helsinki. 10.-12.3.1987.

Juutalaisuuden peruspiirteitä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Avoimen korkeakoulun osasto / Ikäihmisten yliopisto: kulttuuri.   Espoon työväenopisto. Espoo. 16.2.1987.

Dialogi lähetystyössä. Lähetystyöntekijäkurssi. 2 luentoa. Ev.lut. lähetysyhdistys  kylväjä. Kauniainen. 12.11.1987.

Lähetystyö Euroopassa. Vanha pappila. Oulu. 18.4.1987.

Kristuksen ainutlaatuisuus vai ei-kristilliset vaihtoehdot? - Eurooppa ajankohtaisena missiologisena ja missionaarisena ongelmana. Suomen lähetysneuvoston lähetysseminaari. Puhjoranta, Kouvola. 13.1.1987.

Lähetystyö Keski-Euroopassa. Helsingin hiippakunnan lähetysviikko. Järvenpää. 25.10.1987.

Tulevaisuus on Jumalan. Helsingin ev.lut. kansanlähetyksen 20-vuotisjuhla. Agricolan kko. Helsinki. 20.9.1987.

Miksi lähetystyötä Euroopassa? Pohjan suom. srk. Pohja. 29.3.1987.

Mitä lähetyskentät ja nuoret kirkot eri puolilla maailmaa tänään Suomen kristityiltä pyytävät ja odottavat? Vartiokylän rovastikunnan lähetyspyhä / Kulosaaren kirkko ja srk-koti. Helsinki 15.3.1987. 

Lähetystyöstä juutalaisten keskuudessa. Sammatin srk. Sammatti. 29.3.1987.

Miten kohtaan uususkonnon ja sen edustajan? Uususkontoja käsittelevä kurssi. Suomen lähetysseura (SLS). Helsinki. 6.10.1987.

1986 Lähetyskurssi: Vieraat uskonnot: juutalaisuus. 3 luentoa. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY). Helsinki. 29.4.1986.

Lähetystyö Euroopassa. Miestenpäivät, Helsingin seurakuntamiehet. Helsinki. 19.10.1986.

Juutalaisuuden perusteet. Lähetystyöntekijäkurssi. 6 luentoa. Suomen  lähetysseura (SLS). Lähetysopisto. Helsinki. 21.10.-23.10.1986.

Symboliikan perusteet. Lähetystyöntekijäkurssi. 6 luentoa. Suomen lähetysseura  (SLS). Lähetysopisto. Helsinki. 8.-11.12.1986.

Uskonnoista ja kristillisestä todistuksesta Länsi-Euroopassa. Riihimäen lyseo. Oppitunti. Riihimäki. 18.4.1996.

Uskontojen vyöry ja kristillinen usko Länsi-Euroopassa. Iin rovastikunnan  lähetyspäivä. Kuusamo. 5.4.1986.

1985 Juutalaisuuden perusteet. Lähetystyöntekijäkurssi. 6 luentoa. Suomen  lähetysseura (SLS). Helsinki. 30.9.-4.10.1985.

Lähetystyö Keski-Euroopassa. Lähetystyön ja pienryhmien tapaaminen.  Hyvinkään kirkko. Hyvinkää. 25.5.1985.

Juutalaislähetystyö Euroopassa. Jumalan lähetys - Missio Dei - (Joh. 3,16)  juutalaislähetyksenä Raamatussa ja Lutherin teologiassa. Israel-viikonloppu  Päiväkumpu, Orivesi. 27.4.1985.

Kolmannen Mooseksen kirjan sanoma sovituksesta. Israel-viikonloppu. Päiväkumpu, Orivesi. 27.4.1985.

Eurooppa lähetyskenttänä: juutalaisuus ja uususkonnot. Helsingin hiippakunnan    lähetystapahtuma. Artjärvi. 20.10.1985.

Kristityt maailmassa. Karjala-talo. Helsinki. 14.3.1985.

Israel-harrastus Suomessa. KLK:n järj. neuvottelu. Helsinki. 28.3.1985.

Juutalaisuus Euroopassa. Pakilan srk. Helsinki. 24.3.1985.

1984 Lähetystyöstä Euroopassa. 8 luentoa. SLS:n lähetysopisto. Helsinki. 25.9.-  5.10.1984.

Lähetystilanne Euroopassa. Lähetyssihteerien ja lähetysteologien neuvottelupäivät. Laajasalo / Helsinki. 29.11.1984.

Juutalaislähetys Saksassa ja Euroopassa yleensä. Euroopan lähetystyön seminaari. SLS / Helsinki. 3.11.1984.

Rauha Israelille. Juutalaislähetystyö Keski-Euroopassa. Johanneksen kirkko, Helsinki. 24.8.1984.

Keski-Euroopan juutalaistyö. Israel-lähetys eilen ja tänään. Israel-viikonloppu.  Lähetyskeskus. Ryttylä. 8.9.1984.

Juutalaislähetys Saksassa ja Euroopassa yleensä. Tehtävä alkaa kotioveltasi -  Euroopan lähetystyön seminaari. Suomen lähetysseura (SLS). Helsinki. 2.-3.11. 1984

1983  Judenmission - Anmassung oder biblische Verpflichtung? Evang.  Erwachsenenbildung in Schriesheim. 8.7.1983.

Juutalaislähetyksen perusteet. 2 luentoa. Suomalaisten lähetysjärjestöjen kurssi. Gemeindehaus. Erlangen. 29.-30.6.1983. 

1982-1983 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen: Lähetys- ja uskontotieteen laitoksen tieteellisenä assistenttina (Wissenschaftlicher Assistent) 16.1.1982-31.12.1983 luentotoiminta: - WS 1982/1983 peruskurssin luennoitsijana: Glaube und Bekenntnis (teologian esikäsitteet -ryhmä, 15 opiskelijaa): 4 tuntia / viikko.                  

1982 Juutalaislähetystyön perusteet. 4 luentoa. Suomalaisten lähetysjärjestöjen kurssi  Mittersill ja Insbruk. 8.-9.7.1982.

Die Jesusfrage in den frühen Jahren Schalom Ben-Chorins in Deutschland bis zur Flucht nach Palästina 1935. IX Jahrestreffen der Bayerischen Seminare für    Missionswissenschaft. St. Ottilien. (Maininta: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 41/1982, 308). St. Ottilien. 3.7.1982. 

1981 Christliche und jüdische Feste. Ev. Kirchengem. Mörendorf. 24.2.1981.

Judenmission - ihre neutestamentliche Grundlage. 20 Jahrhunderte Judenmission  in Europa. Jüdische Feste und Hinweise auf das Neue Testament. Freie Evangelisch-Thelogische Akademie (FETA). Sveitsi: Basel/Riehen. 16.- 20.2.1981. 

1980 Christen und Juden, was verbindet, was trennt sie? Ev. Kirchengem. Mörendorf 16.12.1980.

Kirche und Judentum. Ev. Kirchengem. Oberstdorf. 10.12.1980.

Christen und Juden - was werbindet sie, was trennt sie? Kirchengem. St. Bartholomäus / Bartholomäus Club. 4.11.1980.

Israel-Reise 1980. Christuszeugnis für Israel heute. Jahrestagung des Evangeliumsdienstes unter Israel (Bayern und Süd-West). Hesselberg 17.-     19.10.1980.

Der jüdische Glaube. Bibelkreis Schillerstr. Nürnberg. 10.10.1980.

Jüdische und christliche Feste. EC-Jugendbund. Katzwang/Nürnberg.  18.9.1980.     

Christliches Zeugnis unter Juden. Die Freie Evang.-Theol. Akademie (FETA). Sveitsi Basel/Riechen. 3.-5.5.1980. 

Christliches Zeugnis in Israel. CVJM/Nürnberg. 26.4.1980.

Die Lage der Juden unter Christen. Ev. Kirchengem. Worzeldorf. 23.4.1980.

Christliches Zeugnis in Israel. Ev. Kirchengem. St. Leonhard/Nürnberg. 20.4.1980

Evangeliumsdienst unter Juden in Israel und in der Bundesrepublik Deutschland.   VEC Nürnberg 18.4.1980.

Christliches Zeugnis in Israel. Kirchengem. Wilhelm-Löhe-Gedechtniskirche / Fürth. 3.3.1980.

Kirche und Judentum. Ev. Kirchengem. Ehingen am Ries. 28.2.1980.

Christliches Zeugnis in Israel. Ev. Kirchengem. Lindenberg im Algäu. 23.2.1980.

Kirche und Judentum. Ev. Kirchengem. Schopflohe. 27.2.1980.

Kirche und Judentum in Europa. Evangelisches Bildungswerk e.V. Feuchtwangen. 14.2.1980.

Die Juden und wir: Kirche und Judentum in Europa. Evangelisches Bildungswerk e.V. Feuchtwangen. 14.2.1980.

Die Juden und wir: Jüdische und christliche Feste. Evangelisches Bildungswerk    Feuchtwangen. 7.2.1980.   

Suhteeni lähetykseen. Suomalainen seurakunta. Erlangen. 26.4.1980.

Christliches Zeugnis in Israel. Ev. Kirchengem. Kleinhaslach. 29.1.1980.

1979 Christliches Zeugnis unter Juden. Gesellschaft für Inn. und Äuss. Mission Bayreuth. 3.12.1979. 

Christliche und jüdische Feste. Ev. Kirchengem. Schwarzenfeld. 16.12.1979.

Juden und Christen - was verbindet sie, was trennt sie? Ev. Kirchengem. München/St. Lukas/Auferstehungskirche. 16.-18.11.1979. 

Kristinusko ja juutalaisuus tänään. SLS:n Israelin työ. Lähetyssihteerikurssi. Päiväkumpu, Orivesi. 2.8.1979.

Evangeliumsdienst unter Juden in Israel und in der Bundesrepublik Deutschland. Ev. Kirchengem. Goldbach/Höbach. 6.-7.10.1979.

Christen und Juden - was verbindet sie, was trennt sie? Christliches Zeugnis in    Israel. Ev. Kirchengem. Schwarzenfeld. 10.-11.11.1979. 

Christliches Zeugnis in Israel. Ev. Kirchengem. Obersteinbach. 25.4.1979.

Juden und Christen - was verbindet sie, was trennt sie? Der katholische Frauenbund. Schwabach. 2.4.1979.

Kirche in Finnland. Ev. Kirchengem. Eschenbach. 15.7.1979.

Juden und Christen. Ev. Pfarrkonferenz. Königsberg. 7.5.1979.

Juden und Christen. Ev. Kirchengem. Schwarzenbach a.d. Sale. 9.9.1979.

Christen und Juden in Israel mit dir. Katzwang/Nürnberg. 10.5.1979.

Juutalaislähetys ja dialogi Keski-Euroopassa. Israelin ystävien konferenssi. Kauniainen. 11.8.1979.

Juutalaislähetys Saksassa. Peräseinäjoen srk. 5.8.1979.   

Das Christliche Zeugnis im Staat Israel. D. Martin-Luther-Heim. Fürth. 21.2.1979.

Christliche Juden in Israel. Ev. Kirchengem. Burgfarrnbach/Fürth. 16.1.1979.

1978 Kirche und Mission in Finnland. Christliches Zeugnis in Israel. Gesellschaft für Innere und Äussere Mission im Sinne der luth. Kirche e.V. Neuendettelsau.     17.10.1978.

Christliches Zeugnis in Israel. Studientagung. Hesselberg. 22.-24.9.1978. 

1978-1981 Evangeliumsdienst unter Israel durch die Evang.-Luth. Kirche in Bayern e.V.: työyhteydessä: theologisch-missionarischer Mitarbeiter, Pfarrer) Baijerin maakirkossa. Esitelmätoiminta saksaksi 1.3.1978-28.2.1981. 

1977 1. Uskontojen korvikkeet - evankeliumin korvikkeet. 2. Juutalaisten kohtaaminen Suomessa. Suomen lähetyskongressi 77:n seurantakokous Alppilan kirkko. Helsinki. 20.10.1977. 

Evankeliumin korvikkeet. (Vartiokylän rovastikunnan pappeinkokouksen kautta  Helsingin hiippakunnan lakim. pappeinkokoukselle). Meilahden kirkko, Helsinki. 12.-13.10.1977. 

1976 Evankelioiminen lähtee seurakunnasta ja palaa siihen. Vartiokylän rovastikunnan rovastikuntakokous. Helsinki. 

1975 Toisen parempana pitäminen. Helsingin ev.lut. ylioppilaslähetys. Kauniainen. 13.9.1977.

1974  Aikamme harhat. Opiskelijaseminaari. Suomen raamattuopiston toimintakeskus. Helsinki. 22.-24.11.

1974-1975  Teologisten aineiden opettajana  luennot: Dogmatiikan, etiikan, aatevirtausten, symboliikan ja Uuden testamentin luennot. Nuorisonohjaajalinja. Raamattukurssilinja. Suomen Raamattuopisto. Kauniainen. 16.10.1974-31.8.1975.