Hiivalla liikennealkoholia puunjalostusjätteestä

VTT:llä on tehnyt laajat laskelmat hiilimääristä jotka sitoutuvat ja voidaan hyödyntää kestävästi (Kai Sipilä). Maatalouden biojätteellä päästään kyllä merkittäviin korvausasteisiin: C-6 -sokeria hyödyntämällä ehkä 5 % bensiinistä on korvattavissa etanolilla Euroopassa, mutta suurempiin korvausmääriin pyrittäessä tarvitaan lähtöaineeksi selluloosa- ja hemiselluloosa-hydrolysaattia. Agrojäte on Suomessa hankala raaka-aine koska maataloutemme on niin hajallaan (vrt esim USA:n keskilänteen tai Puolaan) mutta on se meillekin tärkeä. Bioraaka-aineiden muokkaus ei ole huuhaata - myös biomuovit ovat tulossa "ihan oikeasti".