Ns. gmo-vapaat alueet ovat laittomia

Ylä-Itävallan laki, joka kielsi muuntogeenisten kasvien viljelyn, on tuomittu laittomaksi (EY-säädösten vastaiseksi) nyt myös EY:n korkeimmassa tuomioistuimessa (kolmannen asteen tuomioistuin). No GM free zone, uutisoi Wiener Zeitung 13.9.2007.
  • EY-oikeuden päätös 13.9.2007 kokonaisuudessaan (eglanniksi) ja suomeksi.

    Tietyn muuntogeenisen lajikkeen viljelyä tietyllä erityisalueella voidaan rajoittaa vain, mikäli toimenpiteelle on olemassa yhteisösäädännön ja kansallisen lainsäädännön kannalta hyväksyttävät erityiset perusteet.

    Siinä vaiheessa, kun muuntogeeninen organismi hyväksytään markkinoille EU:ssa geenitekniikkadirektiivin 2001/18/EY mukaisesti, voidaan luvan myöntämiseen liittää perusteltuja ehtoja ja rajoituksia (art. 19). Niiden tulee kuitenkin perustua hyväksymiseen liittyvässä ympäristöriskinarvioinnissa esille tulleisiin seikkoihin.

    Pelkkä maantieteellinen alue, ilman asianmukaisesti osoitettua, kyseiseen kasviin liittyvää riskiä ihmiselle taiympäristölle, ei riitä rajoituksen perusteeksi. Komission tulkinta "yleisten gm-vapaiden vyöhykkeiden" laittomuudesta on siis nyt vahvistettu myös EY-oikeuden päätöksin.