Vitalismi okkultismin ykköstykkinä luonnontieteiden torjunnassa

Vitalismi syntyi maailmanselityksenä ihmiskunnan alkuhämärissä, ja se sai luonnontieteissä kuoliniskun 1800-luvun alkupuolella, muun muassa biokemian syntyessä 1840-luvulla. Biologiassa muutama vitalismin viimeinen mohikaani haudattiin 1900-luvun puolivälissä. Uskonsuuntana se kuitenkin elää maallikkopiireissä parasta kliimaksiaan – disinformaatiovälineiden vallankumouksen ja luontaisrohdosten miljardibisneksen tukemana – samoin kuin homeopatia ja eräät muutkin noilta ajoilta polveutuvat luonnontieteitä torjuvat uskomukset.

”Tieteellisesti virheellinen luonnonfilosofinen käsitys, jonka mukaan eläviä organismeja ei voida selittää yksinomaan fysikaalis-kemiallisten tekijöiden avulla, vaan on lisäksi oletettava erityisiä teleologisia elämänvoimia, joiden luonne on tuntematon. 1900-luvun alkupuolella vitalistisia ajatustapoja edustivat mm. Hans Driesch ja Henri Bergson.” (Iso Tietosanakirja, WSOY 1997)

” Selitystä, joka päämäärästä tai tarkoituksesta lähtien selittää jonkin ilmiön, sanotaan teleologiseksi... Vitalistit olettavat elämän erityisluonteen perustaksi tietyn periaatteen, elämänvoiman (latinaksi vis vitalis), jonka vaikutuksia elämän ilmiöt ovat… Fysikaalisen kemian, biofysiikan ja biokemian edistyessä lähes kaikki biologit ovat hylänneet vitalismin, jonka puolesta ei ole voitu esittää kokeellisia todisteita.” (Spectrum, WSOY 1981)

Elämän kemian edistyessä spiritualistisen "elon voiman" elintila on käymässä vähiin.* Puolikas armoniskua oli synteettisen bakteerin kehittäminen (Sciencexpress 20.5.2010). Saavutus onkin ymmärrettävästi jo ehtinyt herättää kiihkoa okkultismin piirissä.

Luomu – vitalismin saattohoitoa?

Luomun aatteellinen ydin näyttäisi polveutuvan lähinnä vitalismista – osittain täydennettynä saman aikakauden homeopatialla ja tähdistä ennustamisella (antroposofia, biodynamiikka), samoin kuin viime vuosisadan joogalennolla (Maharishi-kultti, yliaistillinen mietiskely) ja 1700-luvun ”romanttisella” rousseaulaisella maailmannäkemyksellä (työnjako on ihmiskunnan pahuuden alku).

Tuollaiseen ”eklektiseen” koosteeseen on vaikea yhdistää biologiaan perustuvia hyviä viljelykäytäntöjä, minkä myös luomun säädäntö** ja arki osoittavat. Luonnon, ihmisen, kotieläinten, ekotehokkuuden ja tuotelaadun kannalta parempiin tuloksiin voidaan luonnollisesti päästä tieteeseen perustuvilla tuotantotavoilla, esimerkiksi kasvattamalla kestäviä lajikkeita sekä soveltamalla integroitua torjuntaa ja kyntämätöntä viljelyä.

*...joten okkultististen liikkeiden (pimein lyhdyin ajettavat) väärennöskampanjat geenitutkimusta ja modernia biologiaa vastaan ovat käymässä yhä raivokkaammiksi mediajulkisuudessa ja vallan kabineteissa, myös kotoisessa Suomenmaassa.

** Moni haluaisi toivoa aatteesta muuta, mutta EY:n luomusäädökset tosiasiallisesti määrittelevät, mitä luomu on.

--23.5.2010--