Betonin ja raudan isku luonnonpuistoihin Suomessa

  • Tuulivoima - paljon melua, vähän sähköä, MOT 26.9.2005

    Fallossymboleita

  • ...Kuinka hurisee - tuulenpieksännässä välinäytös (15.10.2005). Laitoksia suljetaan (niin kuin Ruotsissa) jo ympäristöhaittojen takia.