Tiede ja ruokaturva: Maataloustuotantoa on pakko tehostaa, vieläpä kestävästi

Britannian kansallinen tiedeseura Royal Society on lokakuussa 2009 julkaissut laajan tiederaportin tulevien vuosikymmenten biologisista haasteista maailman ruokaturvan ja energiantuotannon näkökulmasta: In English: Reaping the benefits (86 p., pdf)

Royal Societyn tiedesarja on puolestaan julkaissut professori John Beddingtonin katsauksen In English: Food security: contributions from science to a new and greener revolution. Phil. Trans. R. Soc. B 2010;365:61–71. Ympäristöpalkittu soveltavan populaatiobiologian professori John Beddington 1, 2 on Britannian edellisen hallituksen johtava tieteellinen neuvonantaja.

"Ruokaturva: tieteen anti uuteen, vihreämpään kumoukseen. Ruokaturvan varmistaminen kytkeytyy muihin koko maapalloa koskeviin haasteisiin tällä vuosisadalla. Sellaisia ovat varsinkin ilmastonmuutos, väestönkasvu ja välttämättömyys tyydyttää kestävällä tavalla maailman nopeasti kasvava energian ja veden tarve. Miten edistymme maailman köyhyyden vähentämisessä ja kansainvälisesti asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (Millennium Development Goals), riippuu suuresti siitä, kuinka nämä pitkän tähtäyksen vaikeudet voitetaan. Avainkysymys on, voimmeko ruokkia yhdeksän miljardia ihmistä tasavertaisesti, terveellisesti ja kestävästi." (Ote katsauksen tiivistelmästä)

23.5.2010