Tiede vaarassa Perussa

Perussa on tuomittu vankeuteen luonnontutkija, joka vetosi julkisuudessa tieteen eettisten periaatteiden noudattamisen puolesta (Nature Biotechnology 12: 110). Tämä päätös kriminalisoi maassa tieteellisen keskustelun ja tekee mahdottomaksi tutkimusten tieteellisen arvioinnin. Perun biologien kansallinen tiedeneuvosto toteaa julkilausumassaan yksimielisesti, että oikeuden tuomio on tuhoisa tieteelle eikä noudata kansainvälisiä ihmisoikeuksia eikä edes Perun säädöksiä. Tieteen etiikan mukaan tutkimustulokset julkaistaan laatuvarmistetuissa tiedelehdissä, jotta tiedeyhteisö saa ensimmäisenä alkuperäiset tulokset tietoonsa ja pystyy keskuudessaan pohtimaan niiden todellista merkitystä. Ennen kuin tutkimus voidaan julkaista, se joutuu käymään läpi tieteenalaa hyvin tuntevien asiantuntijoiden tarkastuksen (ns. vertaisarviointi). Mikäli työssä havaitaan virheitä tai heikkouksia (esimerkiksi aineistoissa, menetelmissä tai päättelyissä), ne pitää korjata (tarvittaessa jopa lisätutkimuksin) ennen kuin työ hyväksytään julkaistavaksi. On tärkeää, että julkaistavien tutkimusten luotettavuus varmistetaan tällä tavoin, koska vain siten tiede voi päästä eteenpäin luonnon salaisuuksien selvittämisessä.

Osallistu vetoomukseen

Vetoomuksen perinnöllisyystutkija Dr. Ernesto Bustamanten puolesta voi allekirjoittaa sivustolla: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHJ3T2stY3VKZk5YUVhZNFd3UWdfc1E6MA&ifq

Otteita vetoomustekstistä:
"More specifically, the verdict destroys the integrity of science. Ultimately, the strength of science lies in peer review. It is an established and universal procedure that scientists publish their work precisely so the rest of the scientific community can evaluate it. No scientist ever publishes under any illusion that their work will be accepted without question. A few of the published research papers stand the test of time. Others fall by the wayside, as scrutiny by the scientific community at large is able to find flaws or alternative interpretations for their results. Only when the science community at large validates a piece of scientific work after repeated questioning and challenges, thus separating facts from artifacts, can science move forward. Therefore, engaging in scientific critique has become both a right and a duty for scientists."
"As long as scientists who follow the standard scientific process can find themselves subject to prosecution, legitimate science cannot be practiced in Peru. We therefore call upon Peru to restore the ability of scientists to exercise their discipline and pursue truth in accordance with the values of the free world, and call upon the Peruvian authorities to reverse the ill-considered and unfounded verdict."

Huhumyllytys mediassa rikkoo tieteen periaatteita vastaan

Disinformaation aikakaudella eräissä "aatepiireissä" on ryhdytty rikkomaan tieteen eettisiä perusperiaatteita vastaan julkistamalla keskentekoisia, tarkastamattomia, tieteellisesti julkaisemattomia tutkimuksia "uutisina" populaarimediassa: televisiossa, sanomalehdissä, nettipalstoilla jne. Tiedeyhteisön kahden vuosikymmenen kokemus ilmiöstä osoittaa, että moinen "maan tapa" tuottaa luotettavan tiedon asemesta pääosin perätöntä hälyä, joka on rappioksi sivistykselle ja suureksi vaaraksi tieteen kehitykselle.

--5.5.2010--