Italian tiedejärjestöjen yhteinen kanta muuntogeenisten elintarvikkeiden turvallisuudesta

Kahdeksantoista Italian tiedeliittoa (mm. Italian kansallinen tiedeakatemia), jotka edustavat yli 10 000 tutkijaa, ovat Italian toksikologiseuran aloitteesta hyväksyneet yhteisen kannan "Elintarviketurvallisuus ja muuntogeeniset eliöt":
  • In English: Lehdistötiedote: Markkinoilla olevat muuntogeeniset elintarvikkeet ovat turvallisia. GM Products on the Market Are Safe. (2 p., word)
  • In English: Yhteinen kanta: Food Safety and GMOs. Consensus Document of 18 Italian Science Associations. Nov. 3, 2004 (10 p., pdf)

    Dokumentissa kirjataan lopuksi neljä johtopäätöstä:

  • Muuntogeenisiä eliöitä säädellään ankarammin määräyksin kuin muuta elintarviketuotantoa, joten niitä valvotaan tiukemmin kuin mitään muita elintarvikkeita. Lisäksi niiden turvallisuus elintarvikkeena testataan täydessä laajuudessa ennenkuin ne saadaan tuoda markkinoille.
  • Olisi järkevää keskittyä tutkimaan kasveihin jalostettuja ominaisuuksia tapauskohtaisesti eikä jalostuksessa käytettyä teknologiaa.
  • Markkinoilla olevat muuntogeeniset eliöt on hyväksytty kaikissa testeissä, ja ne ovat saaneet asianmukaiset luvat, joten nykyisen tietämyksen perusteella niitä tulisi pitää turvallisina käytettäväksi ihmisten ja eläinten ravinnoksi.
  • Siksi tulisi hylätä kaksinapainen suhtautuminen muuntogeeniseen ravintoon (siis joko "puolesta" tai "vastaan") ja siirtyä järkiperäiseen yhteisymmärrykseen, joka perustuu tietämykseen tuotantoprosessista ja sen avulla valmistetuista tuotteista