Hulluton karja on jo jalostettu

"Hullun lehmän" tauti aiheutuu lehmän luontaisesta prioniproteiinista, joka alkaa laskostua väärin. Kokeissa on jo muutama vuosi sitten poistettu tai sammutettu hiiriltä vastaava geeni, ja jotkin koehiiret ovat selvinneet hyvin ilman kyseistä prioniproteiinia. Riippuen geenin poistamisen tai sammuttamisen kulloisistakin menetelmällisistä yksityiskohdista, on joissakin koehiirissä havaittu myös sivuvaikutuksia.

Myös naudalta on kokeissa jo poistettu tämä prioniproteiini, ja poiston vaikutuksia sonnikarjan kehitykseen ja terveyteen oli tiedejulkaisun ilmestymiseen mennessä (tammikuu 2007) tutkittu 20 kuukauden ajan. Toistaiseksi tulokset ovat olleet lupaavia.

  • In English: (Abstract). Richt ym. (2007). Production of cattle lacking prion protein. Nature Biotechnol. 25: 132-138.
  • In English: Mad cow breakthrough? Genetically Modified Cattle Are Prion Free. Science Daily, January 1, 2007.

    Eläimet ovat kehittyneet normaalisti, eikä "hullun lehmän" proteiini ole pystynyt laboratoriokokeissa tarttumaan niiden solulinjoihin. "Hulluttomuus" varmistetaan vielä tekemällä tartutuskokeita myös elävillä eläimillä kolmen vuoden ajan.

    Retroa vuodelta 2004:

  • In English: Researchers seek to clone mad cow disease resistant cattle strain. Virginia Tech. Univ., Jan. 8, 2004.

    11.6.2008