Onko arsenikkielämä evoluution läpimurto vai biotieteiden kylmäfuusio?

2.12.2010 In English: uutisoitiin, että In English: NASA:n rahoittamassa tutkimuksessa oli löydetty vahvasti arsenikkipitoisesta järvestä Kaliforniassa bakteeri, joka näyttäisi pystyvän korvaamaan ainakin osan makromolekyyliensä fosforista arseenilla, joka on fosforin lähisukuinen aine alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä. Uutinen herättää epäilevässä biologissa kysymyksiä: kuinka vahva on tutkimusnäyttö? Onko väitettyjä arseenipitoisia makromolekyylejä jo eristetty, ja onko niiden kemiallinen ja fysikaalinen rakenne selvitetty? Fosforihan on tärkeässä asemassa sekä dna-juosteiden "perusrangassa" (sokeri-fosfaattiketjussa, josta sitten dna-emäkset törröttävät sisäänpäin kuin tikapuun askelmat)
– Ja aivan oikein: näytöt ovat tässä vaiheessa kovin epäsuoria: yhtään mainitunlaista makromolekyyliä ei ole vielä eristetty eikä tutkittu.

No, odotellaan tarkempia, sitovia tutkimustuloksia... Siihen asti voi hyvinkin olla aihetta lievään skeptisyyteen: NASA:n kovin varhainen julkisuustäräys saattaa lopulta osoittautua "biologian kylmäfuusioksi"... 16.12.2010