KUKA-503 Fysiikkaa runoilijoille (5 op) (1.9.-13.10.)Neuvoja kurssin käyneiltä

Kaikki vastaukset siihen, mitä neuvoja kurssin Fysiikkaa runoilijoille käynyt antaisi opiskelijoille, jotka käyvät kurssin.

2019

Kannattaa kuunnella/tehdä muistiinpanoja luennoilla - iso osa asiasta tulee vain luennoinnin kautta ja asia on hyvin mielenkiintoista. Kannattaa kysyä epäselvistä asioista, jos kysymyksen voi muotoilla ytimekkäästi (mutta mielellään vain kysymyksille tarkoitettuina aikoina.)

Kysyä rohkeasti jos jokin on mielessä, voi olla että muita vaivaa sama kysymys.

Jonkintasoisesta suuntautumisesa fysiikkaan on kurssin kohdalla paljon hyötyä. Jos sellaista ei itsellä ole, kannattaa varautua venyttämään aivokapasiteettiansa. Jos luennoilla jää paljon epäselvyyksiä, kannattaa niistä yrittää ottaa selvää ennen seuraavaan aiheeseen siirtymistä, sillä kurssi etenee pohjaten aikaisemmin opetettuun. Kaikkea ei tietenkään tarvitse ymmärtää- ainakaan itse en ymmärtänyt suurinta osaa, mutta mielekkäämpää tietysti on, jos kurssin aikana saa mahdollisimman paljon oivalluksia. Kannattaa pyrkiä muodostamaan kokonaiskuva aiheista, eikä jumittua yksityiskohtiin. Aiheisiin liittyvät blogitekstit kannattaa lukea vaikka useampaan kertaan.

Kannattaa lukea jokin tai joitain kirjoja, jotka on annettu kirjallisuusluettelossa. Ei pidä stressata, jos ei ymmärrä kaikkea. Asiat tulevat kurssilla kuitenkin vähän tutummaksi, ja oman kiinnostuksen mukaan aiheisiin voi perehtyä lisää omatoimisesti.

Kannattaa kerrata edellisen luennon materiaalit hyvin ennen seuraavaa luentoa, niin ne aukeavat paremmin.

Omasta lähtötasosta ei kannata stressata, olennaisempaa mielenkiinto aihealuetta kohtaan. Myös eri luentojen sivulla kannattaa lukea asiaa koskevia artikkeleja joita kurssin nettisivuilla tarjotaan, tai muuten opiskella itsenäisesti asioita jotka jäävät vaivaamaan. Kannattaa myös kysellä aktiviisesti luennoilla mikäli joku asia kaipaa tarkennusta.

Jätä itsellesi aikaa luentojen sisällön sulatteluun, sillä asiaa on paljon. Kannattaa tehdä lyhyitä muistiinpanoja, olennaiseksi mieltämiään käsitteitä ja mieleen nousseita kysymyksiä - niitä lukemalla saa loppukurssista hyvin kuvaa siitä, miten oma ymmärrys on viikkojen aikan kehittynyt.

Kurssi voi olla vaativa, jos ei ole aikaisemmin opiskellut fysiikkaa. Varautuisin siis kysymään enemmän kuin itse tein ja selvittämään itselle epäselvät asiat. Kannattaa hyödyntää muita materiaaleja, joita kurssilla on tarjolla (esimerkiksi blogitekstejä ja linkkejä).

Jätä itsellesi aikaa luentojen sisällön sulatteluun, sillä asiaa on paljon. Kannattaa tehdä lyhyitä muistiinpanoja, olennaiseksi mieltämiään käsitteitä ja mieleen nousseita kysymyksiä - niitä lukemalla saa loppukurssista hyvin kuvaa siitä, miten oma ymmärrys on viikkojen aikan kehittynyt.

Sivulla listattuun kirjallisuuteen kannattaa tutustua. On myös hyvä olla läsnä luennoilla. Itse olin joskus poissa, ja niitä osia oli aika vaikea paikkailla.

2016

Kannattaa orientoitua itsekseen sillä lailla, että nyt opitaan jotakin itselle aivan uutta ja oman alan näkökulmasta jopa hämmentävää. Se voi tuntua kurssin edetessä vaikealta, mutta keskittyminen palkitsee!

Lainaa jokin kurssisivulla esitelty kirja, kysy luennoilla rohkeasti kaikkea, mitä mieltäsi askarruttaa.

Kannattaa lukea etukäteen aiheita yleisluontoisesti käsitteleviä teoksia, jotta kaikki ei tule yllätyksenä ja voi hyödyntää hienoa tilaisuutta päästä kysymään epäselväksi jääneitä kohtia.

Fysiikan tieteellinen lähestymistapa tutkimukseen eroaa monella tavalla humanististen tieteiden lähestymistavasta, mutta koska fysiikka on olennaisesti muokannut sitä, miten ymmärrämme maailmaa ja todellisuutta. Eli vaikka emme suoranaisesti olisi päässeet aikaisemmin perehtymään fysiikkaan, se vaikuttaa jatkuvasti ja olennaisella tavalla ajatteluumme. Näin ollen tuntuu hyvin luonnolliselta saada perustietoja fysiikasta.

Luennoilla esitetyt kaavat selkeyttävät mukavasti asioita, joten kurssin ""matemaattista"" ulottuvuutta ei tarvitse pelätä.

Kannattaa kysyä kysymyksiä, tuntuivat ne kuinka tyhmiltä hyvänsä. Kannattaa myös ottaa rennosti, koin kurssin olevan enemmän oman maailmankuvan muokkausta, muihin maailmankuviin tutustumista ja pohjustusta sitä varten, että fysiikan ilmiöistä keskustellessa tiedetään, mistä puhutaan ja kyetään käymään mielekkäitä, kiinnostavia keskusteluja fysiikan aiheista ja kysymään aiheisiin liittyviä kysymyksiä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kärsivällisyyttä ja omien, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista. Kurssi ei kaikeksi onneksi ole pänttäyskurssi eikä yli hilseen meneviä asioita tarvitse stressata. Ymmärrys tulee hiljalleen ja kurssin rennossa ilmapiirissä motivaatio ja pohdintakin saavat tarvitsemansa rauhan ja tilan. Rennosti ja uteliaalla mielellä vaan!

Käy luennoilla.

Katsokaa Cosmos.

En tiedä, varmaankin neuvoisin/rohkaisisin puhumaan enemmän.

Ole aina paikalla.

Ei kannata turhaan huolehtia, jos ei ole sen kummempaa pohjaa fysiikassa, sillä itsekin pärjäsin suhteellisen hyvin ilmankin.

Kannattaa olla paikalla joka kerta, koska vaikka luennoilla oli vähän kertausta, se auttoi vaikeiden asioiden sisistämistä ja ymmärtämistä.

Ihan kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Ei pidä ajatella kurssia liian vaikeana vain siksi ettei kaikkea ymmärrä, vaan poimia tietoa sieltä täältä sen verran kun itse ymmärtää. Lopputentissä ei tarvitse osata luetella yhtälöitä ym.

Osallistu avoimin mielin ja valmistaudu epäintuitiivisuuteen. Älä ota liikaa paineita kaiken syvällisestä ymmärtämisestä ja ymmärrä, että ilman matematiikkaa ja laajempia taustatietoja ymmärrys jää välttämättä vajavaiseksi. Esitä kysymyksiä, vaikka ne tuntuisivat tyhmiltä (koska vielä tyhmempiä ovat kysymykset jotka jätetään esittämättä). Nauti!

Jos todella aikoo suorittaa tentin, on hyvä tehdä viikkotehtäviä, mutta ilman niitäkin pysyy luennoissa mukana.

Kannattaa suhtautua lempeästi ja kärsivällisesti omaan ymmärtämättömyyteensä. Aluksi tuntui, että kaikki oli kovin vaikeaa ja etteivät omat perustiedot riittäneet opetetun käsittelemiseen, mutta kurssin edetessä ja sen jälkeen olen huomannut, että vaikka en kaikkea käsittänytkään, pystyin kurssilla opittujen perusasioiden pohjalta esimerkiksi kontekstualisoimaan monia tiedeuutisia tms. paljon paremmin kuin aikaisemmin.

Kannattaa keskittyä. Ei poissaoloja. Ei kannata jumiutua omaan näkökulmaan liikaa, vaan yleensäkin yliopistossa kannattaa hankkia mahdollisimman laaja yleissivistys. Filosofia tarvitsee luonnontieteitä yhtä epätoivoisesti kuin luonnontieteet tarvitsevat filosofiaa.

Luentojen aiheisiin tutustuminen etukäteen tai luentojen jälkeen esim. Wikipediasta on aika hyvä tapa oppia. Jos tutustuu etukäteen, on helpompi kysyä luennoitsijalta tarkennuksia.

Kannattaa ennakkoluulottomasti kuunnella luentoja ja olla hätääntymättä siitä, että moni asia voi tuntua vaikealta aluksi.

Mieti ennen osallistumista, ymmärrätkö matemaattisluonnontieteellisiä termejä.

jos kyse humanistista, niin älä lannistu ja muista kysyä heti jos et ymmärrä