Logo

Karri Silventoinen

FT, VTM, dosentti

Sosiaalitieteiden laitos
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto
puh: 191 23083
Vastaanotto ma 10-11, huone 309
karri.silventoinen@helsinki.fi

CV

Publications

Networking


Toimin laitoksella väestötieteen yliopistonlehtorina. Keskeisiä tutkimusaiheitani ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, sosioekonomiset ja globaalit terveyserot sekä lasten fyysinen kehitys ja sen yhteydet aikuisiän terveydentilaan ja sosiaaliseen asemaa. Tutkimuksessani olen ollut erityisesti kiinnostunut yhdistämään sosiaalitieteellistä ja luonnontieteellistä lähestymistapaa toisiinsa.

I am senior lecturer in demography at the Department of Social Research. My main research interests cover risk factors of cardio-vascular diseases, socio-economic and global health inequalities and the physical development of children and its associations with health and socio-economic position in adulthood. I have been especially interested in combining social and natural sciences in my research.


Helsingin yliopistoSosiologian laitos
Päivitetty 12.8.2012