PÄLKÄNEEN KASVISTO

Yrjö Ranta, Ahti Mäkinen, Raino Lampinen & Hannu Alén

Tämän sivuston kartat kuvaavat putkilokasvien levinneisyyttä vuoden 2007 kuntaliitosta edeltäneellä vanhalla Pälkäneellä, nyky-Pälkäneen länsiosssa. Pääosa havainnoista on peräisin useiden tutkijoiden ja aktiviisten kasviharrastajien tekemästä systemaattisesta yhtenäiskoordinaatiston 1 km × 1 km ruutujen kartoituksesta 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta.

Tieteelliset ja suomenkieliset nimet sekä niiden rajaus ovat Lajitietokeskuksen julkaisun Lajiluettelo 2021 (Kurtto ym. 2022) mukaisia. Kartat pohjautuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon Kastikka-tietokantaan tallennettuihin havaintoihin (tilanne 2.6.2022), jotka ovat mukana myös Kasviatlaksessa ja löydettävissä myös laji.fi-sivuston kautta.

Vuosina 1980-2022 tehdyt havainnot on kartoissa esitetty tummanvihreällä. Jos kasvista on vain tätä vanhempia ruudulleen painkannettavissa olevia tietoja on ne merkitty vaaleanvihreällä.

Pälkäneen kasvistoa ja sen eri kartoitusvaiheita esittelevä katsaus pdf-tiedostona Ranta, Y., Mäkinen, A., Lampinen, R. & Alén, H. 2023: Pälkäneen kasvisto. - Lutukka 39:3-22.

Paina vasemman laidan punaista neliötä nähdäksesi tietyn lajin levinneisyyskartan. Voit järjestää luettelon tieteellisen tai suomenkielisen nimen mukaan.