2 näkökulmaa päiväkotiin

Reunamo, J. 1990d. 2 näkökulmaa päiväkotiin. Lastentarha 19-20/90, 23.

Päiväkoti on tarkoitettu toteuttamaan tiettyjä tavoitteita. Päiväkoti on osa todellisuuden muotoutumista
Päiväkoti on väline yhteiskunnalle toteuttaa päämääriään Päiväkoti on osa todellisuutta, jossa yhteiskunta kehittyy
Päiväkoti on päättäjille (aikuisille) keino saada aikaan hyvä yhteiskunta Päiväkoti on aktiivinen yhteiskunnan muutostekijä
Jotta päiväkodissa voidaan toteuttaa yhteiskunnallisesti toivottuja ideoita, kehitys on valjastettava tavoitteiden suuntaiseksi Päiväkoti on ihmisille tässä ja nyt tapahtuva todellisuus, jossa mahdollisuudet versovat
Aikuiset määrittelevät olemassaolevan todellisuuden mukaan huomisen tarpeet. Jotta päiväkodissa voidaan kohdata muuttuva todellisuus, tavoitteet on valjastettava mahdollisen kehityksen avuksi. Aikuiset ja lapset ovat molemmat todellisuuden tekijöitä
Aikuinen tietää millainen toimintojen systeemi on lapselle hyvä Aikuinen avaa todellisuutta yhdessä lapsen kanssa
Aikuisen tehtävä on muokata lapsi hyväksi Aikuinen välttämättä osallistuu lapsen muokkaamiseen.
Ilman kasvatustavoitteita ei ole mitään Elävä ihminen ei voi välttää osallisuuttaan
Lapsen on tärkeä kehittyä kykeneväksi kontrolloimaan omaa todellisuuttaan Ihmiselle (lapselle) on tärkeää oppia osallistumaan lainalaisuuksien muutosprosessiin. Muotoutuvat mahdollisuudet ovat suhteellisia.
Lapselle on tärkeää oppia todellisuuden organisoitumisen lainalaisuudet Mahdollisuuksiin oppii tarttumaan, kun saa alusta alkaen olla mukana lakien tekemisessä.
Olemassaolevat lainalaisuudet ovat ainoita objektiivisia. Siksi ainoita luotettavia. Objektiivinen laki on opetettava lapselle Mahdollisuuksiin oppii tarttumaan, kun saa alusta alkaen olla mukana lakien tekemisessä
Lapsi on aikuisen toiminnan kohde Lapsi muuttaa myös aikuisen todellisuutta
Päiväkodin toiminnan organisoimista tavoitteen suuntaiseksi käytetään, kun halutaan saada jokin tavoite toteutumaan Päiväkodin mahdollisuuksien avaaminen uusille ihmeille sopii hyvin, kun halutaan antaa tilaisuus todellisuuden ihmeellisille mahdollisuuksille