• Helsingin yliopisto : Valtiotieteellinen tiedekunta : Yhteiskuntahistorian laitos
 • POLIITTINEN HISTORIA
 • Globaalin kansalaisyhteiskunnan lyhyt ja pitkä historia
  Pauli Kettunen
   
   
   

  Luento 5, 23.10.2003

  Työväenliikkeen internationalismi
   

  ”Kommunismin haamu”

  • Marxin ja Engelsin globalisaatiovisio
   • Kommunistinen manifesti 1848
   • kapitalismi luo maailmanmarkkinat
   • pääoma ja työväenluokka: kummallakaan ei isänmaata
  • Marxin päätyö: kapitalismin tutkimus
   • Pääoma. Poliittisen taloustieteen kritiikki (I osa 1867)
   • ei Historian Teoria
   • pääasiana ei taloudella selittäminen (vrt. perusta – päällysrakenne), vaan yhteiskunnan ilmiöpinnan ja olemuksen ristiriidan osoittaminen
   • kapitalismi luo haudankaivajansa, työväenluokan vallankumouksellinen tehtävä


  Kansainvälinen työväenliike

  • Ensimmäinen internationaali (1864-1876)
   • marxilaisten ja anarkistien (Mihail Bakunin) ristiriidat
  • Pariisin kommuuni 1871 
   • tuotanto-osuuskunnat
   • itsehallinnollisen sosialismin ajatus
  • Toinen internationaali (1889-1914)
   • kansalliset työväenpuolueet ja ammattijärjestöt
   • työväenliikkeen laajeneminen 
  Toisen internationaalin ideologia
  • ”marxismi”
   • ei yhtä kuin Marxin ajattelu eikä yhtä kuin myöhempi marxismi-leninismi
   • ”Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi” (Friedrich Engels 1880)
   • Karl Kautsky ja saksalaisen sosiaalidemokratian Erfurtin ohjelma 1891
   • Eduard Bernstein ja revisionismi
  • sosialismin tavoite ja käytännön toiminta
   • taistelu toimintaoikeuksista ja kiinnittyminen vallitseviin instituutioihin; äänioikeustavoite
   • kaukotavoitteiden (sosialismi) ja lähitavoitteiden (sosiaaliset reformit) dualismi
   • puoluetoiminnan (poliittisen luokkataistelun) ja ammattiyhdistystoiminnan (taloudellisen luokkataistelun) jännite
   • tradeunionismi (Britannia), syndikalismi (Ranska, Italia, Espanja), vallankumouksellinen intelligentsija (Venäjä)
  Kansallisen ja kansainvälisen dilemma 
  • ”kansalliset muodot ja kansainvälinen sisältö” luokkataistelussa (Marx ja Engels)
  • ”austromarxismi”
   • Itävallan sosialisteille kansallisuuskysymys erityisen keskeinen, Otto Bauer
  • ihmiskunnallinen sivilisaatiovisio
   • ”sosialismi vai barbaria”, Rosa Luxemburg
  • sodanvastaisuus
   • internationalismi vai pasifismi?
   • kysymys yleislakosta keinona 


  Sosiaalidemokratia ja kommunismi 

  • kansainvälisen työväenliikkeen hajoaminen ensimmäisen maailmansodan alkaessa
   • sitoutuminen kansallisiin sotaponnisteluihin
   • sodan kestäessä ristiriidat työväenpuolueiden sisällä
  • työväenliikkeen kahtiajako ensimmäisen maailmansodan jälkeen
   • Venäjän vallankumous, maailmansodan loppu- ja jälkivaiheen mullistukset
   • suhde demokratiaan, suhde bolsevikkivallankumoukseen
   • kommunistinen etujoukkopuolue
   • myös sosiaalidemokratia ”uutta”
   • Kolmas internationaali eli Kommunistinen internationaali (Komintern) 1919
   • Toisen internationaalin elvyttäminen reformististen sosiaalidemokraattien johdolla 


  Komintern

  • V.I. Lenin: ”Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena”, 1916
  • Neuvosto-Venäjä ja maailmanvallankumous
  • Komintern: proletaarinen maailmanpuolue ja sen kansalliset osastot
   • esimerkiksi Suomen kommunistinen puolue (per. 1918)
  • ”kapitalismin yleinen kriisi” ja sen eri vaiheet
   • fasismi ja sosiaalifasismi (sosiaalidemokratia)
   • kansanrintama
  • Josef Stalinin sosialismi yhdessä maassa
  • pyrkimys siirtomaiden kansallisten liikkeiden tukemiseen ja johtamiseen
   • vrt. ”wilsonilais-leniniläinen ohjelma” (Eric Hobsbawm; Immanuel Wallerstein)
  • Kominternin hajottaminen ”suuren isänmaallisen sodan aikana” 1943
  • ”proletaarinen internationalismi” ja neuvostoblokki kylmän sodan aikana


  Sosiaalidemokratian internationalismi

  • Toisen internationaalin sosiaalidemokraattiset perilliset
  • Sosialistinen työväeninternationaali 1923
  • tappiot fasismille
   • keskeisten puolueiden (Saksa, Itävalta) toimintaoikeuksien menetys
   • suhde kommunisteihin 
   • Espanjan sisällissota 1936-1939 
  • Sosialistinen internationaali 1951
   • kansainvälinen sosiaalidemokratia kylmän sodan läntisessä leirissä
   • liennytyksen vaihe 1960-luvun lopulta 1970-luvun lopulle
  • poliittiselta asemaltaan ja suuntautumiseltaan melko erilaisten puolueiden kansainvälisenä yhteistyöjärjestönä edelleen
  Kansainvälinen ammattiyhdistysliike 
  • rajat ylittävän liikkuvuuden vanha historia
   • työvoima, lakonmurtajat, yritykset
  • eri alojen kansainvälisiä littoja 1800-luvun lopulta
   • myös pohjoismainen yhteistoiminta
  • ammattiyhdistystoiminnan monet ideologiat
  • Kansainvälinen ammattiyhdistysliitto 1903/1913-1945
   • 7,5 miljoonaa jäsentä 1913
   • sosiaalidemokratiaa lähellä oleva reformistinen suunta työväenliikkeen jakautuessa
   • ILO:n työntekijäryhmän koordinointi 
  • Punainen ammattiyhdistysinternationaali (Profintern) 1920-1937
   • kytkös Kominterniin ja Neuvostoliittoon
  • Maailman Ammattiyhdistysten Liitto (MAL) 1945
   • idän ja lännen ammatillisten järjestöjen laaja organisaatio
   • antifasistisen taistelun yhteys
   • hajoaminen kylmän sodan myötä
   • 1940-luvun lopulla kommunistijohtoiseksi, Neuvostoliiton politiikkaa myötäileväksi järjestöksi
   • kansainvälinen ay-liike kylmän sodan taistelukenttänä
  • Vapaiden Ammattiyhdistysten Kansainvälinen Liitto (VAKL/ICFTU) 1949
   • läntiset ei-kommunistiset järjestöt
   • kolmannen maailman esiinnousu 
   • yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, sopimusperiaate
   • globaalin talouden uudet kysymyksenasettelut
   • 125 miljoonaa jäsentä 2002
   • yhteistyössä eri alojen kansainvälisten liittojen kanssa