Valtio ja politiikka

 

Mikä on nykyaikainen valtio?


"Ihmisyhteisö, joka (onnistuneesti) vaatii itselleen fyysisen väkivallan legitiimin käytön monopolia tietyllä alueella." (Max Weber)
 

Mitkä ovat valtion tehtävät?


1) järjestyksen ylläpito ja ihmisten ja omaisuuden suojaaminen väkivallalta ja ryöstöltä
2) miehen ja vaimon samoin kuin lasten ja vanhempien välisten oikeudellisten suhteiden sääteleminen
3) omaisuuden hallussapido, siirron ja vaihdon sääntely sekä näiden oikeudellisten vastuualueiden määrääminen sekä velkojen että rikosten suhteen
4) yksilöiden välisten sopimusoikeuksien määrittäminen
5) rikoksen määrittely ja rankaisu
6) oikeuden hoito siviiliasioissa
7) poliittisten velvollisuuksien, oikeuksien ja kansalaisuuden määrittäminen
8) valtion asioiden hoito vieraiden valtojen kanssa; valtion suojaaminen ulkoiselta vaaralta tai hyökkäykseltä sekä sen kansainvälisten intressien edistäminen
(Woodrow Wilson)

1) "perinteiset valtion tehtävät" (yleinen hallinto, maanpuolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus)
2) "hyvinvointivaltiotehtävät" (opetus ja kulttuuri, sosiaaliturva, terveydenhuolto, asunto- ja yhdyskuntapolitiikka)
3) liikenne (tiet, satamat, lentokentät, tietoliikenne)
4) valtion taloudelliset tehtävät (maa- ja metsätalous, teollisuuden edistäminen ja muut taloudelliset tehtävät)
5) muut tehtävät (valtion velka, eläkemenot, avustukset köyhille kunnille ym.) (Juha Vartola)

Takaisin