Tehtävä: 5. Keskustelu

Keskustelu on hyvin tyypillinen aihe haarautuvalle tarinalle. Monissa moderneissakin tietokonepeleissä keskustelut pelin sisällä on tehty monivalintojen avulla vaikka peleissä muuten voisi liikkua ja toimia vapaasti.

Keskustelutarinassa kerrotaan ensin pelaajalle missä tilanteessa hän on, kenen kanssa hän keskustelee ja mitä hänelle sanotaan. Pelaajan toimintavaihtoehdot, esimerkiksi valittava puherepliikki, annetaan kaksoishakasuluissa. Tässä on eräs esimerkki kuinka keskustelu voi alkaa.

Keskusteluissa on hyvä välttää rönsyilyä, jotta tarinan rakenteesta ei tule liian monimutkainen. Esimerkiksi jos pelaaja ostaa amuletin, pelin juonet voivat yhtyä ja tarina jatkuu siitä että pelaaja jatkaa amuletin kanssa. Jos pelaaja ei ostanut amulettia, peli voi jo vaikka loppua ja alkaa alusta. Eräs tällainen rakenne on esitetty alla, mutta voit tietysti päättää itse millaisen keskustelun haluat. Joskus voi olla perusteltua etteivät juonet yhtene missään vaiheessa.

Keskustelu voi olla myös osa pelillistä tarinaa. Tietokilpailun voi kirjoittaa keskustelun muotoon, niin että juontaja kysyy kysymyksiä ja kommentoi vastauksia, tai esimerkiksi suosittelijan voi kirjoittaa keskustelun muotoon. Tässä esitetyt tehtävät ovat vain esimerkkejä, eivät tiukkoja rajoja tarinatyyppien välillä.